Efecto de carteira da débeda pública

Derívase da conexión entre o volume de débeda e tipos de xuro, e consiste na necesidade de aumentar estes para inducir o sector privado a manter unha maior proporción de débeda pública nas carteiras de activos