Zor publikoaren zorro-efektua

Zor-kopuru eta interes-tasen arteko konexiotik deribatzen da eta horiek handiagotzeko beharrean oinarritzen da sektore pribatuari eragiteko manten dezaten zor publikoko proportzio handiagoa aktiboen zorroetan