Efecte de cartera del deute públic

Es deriva de la connexió entre el volum de deute i tipus d'interès, i consisteix en la necessitat d'augmentar aquests per induir el sector privat a mantenir una proporció de deute públic més elevada en les carteres d'actius.