Conta de valores

É unha anotación contable en que se fan constar todos os valores mobiliarios que unha mesma persoa ten depositados nunha entidade bolsista ou financeira.