Balore kontua

Kontabilitateko oharra da eta bertan jasotzen dira pertsona bakar batek burtsako edo finantza-erakunde batean gordailututa dituen balore higigarri guztiak.