Copropiedade de accións

Suposto en que unha ou máis accións corresponden a varios titulares.