Akzioen jabekidetasuna

Akzio bat edo gehiago hainbat titularrenak diren balizko kasua.