Cambio

Prezo que acadan cada día os valores obxecto de contratación en calquera mercado financeiro. Permuta de moeda nacional polo seu equivalente noutra divisa.