Kanbioa

Kontratazioaren objektu diren baloreek egunero lortzen duten prezioa da edozein merkatu finantzariotan. Moneta nazionalaren trukea beste dibisa bateko baliokidearekin.