Canvi

Preu que assoleixen cada dia els valors objecte de contractació en qualsevol mercat financer. Permuta de moneda nacional pel seu equivalent en una altra divisa.