Brecha de rendemento

É a diferenza entre o rendemento medio que proprocionan as accións (a través dos dividendos) e o que se obtén da renda fixa a longo prazo, durante un período de tempo determinado. Graficamente, exprésase mediante unha curva que permite comparar o comportamento de ambos os dous tipos de valores.