Bolsista

Interveniente na bolsa. Dise tamén do especulador ou investidor a curto prazo.