Borsista

Intervinent en la borsa. Es diu també de l'especulador o inversor a curt termini.