Burtsalaria

Burtsan parte hartzen duena. Horrela deitzen zaio espekulatzaile edo epe laburreko inbertitzaileari.