Beneficio bruto

Diferenza entre a cifra de ingresos e a cifra de gastos do exercicio, antes de restar as amortizacións e os impostos.