Irabazi gordina

Diru-sarrera eta ariketaren gastuen kopuruaren arteko diferentzia, amortizazioak eta zergak kendu aurretik.