Zer nolako tasatzea du nire etxebizitzak gutxi gorabehera?

Zure etxebizitzaren tasatze balioa ezartzeko zein faktorek eragiten duten azaltzen dizugu

Etxebizitza bat tasatzea da Espainiako Bankuak homologatutako profesional batek higiezinen merkatuan zer balio izango duen zehaztea. Nola ezagutu dezakegu etxebizitza baten benetako balioa? Azken tasatze balioan eragina duten faktore asko daude, eta tasatzaile homologatu batek soilik esan dezake zein den etxebizitzaren balioa. Hala ere, badira beti kontuan hartu beharreko zenbait faktore, eta, horiei esker, gure etxebizitzaren gutxi gorabeherako tasatzea jakin dezakegu.

Eraikin baten salerosketa operazio batean, tasatzea banketxeak eskatuko digun izapideetako bat da. Izan ere, dagokion profesionalak ezarritako tasazio balioaren arabera zehazten da bankuak erosleari eskainiko dion finantzaketa. Hortaz, derrigorrezko prozesu erabakigarria da edozein higiezinen transakzioa hasterakoan.

Goiko bannerra hipoteka finkoa Goiko bannerra hipoteka finkoa
BBVA Hipoteka finkoa
Hilero berdina ordaintzearen lasaitasuna.

Etxebizitza bat erosteko gastu finkoak

Gure etxea salmentan jarri nahi dugunean ere egin dezakegu etxea tasatzeko izapidea. Jabe gisa etxebizitzarengatik zenbat eskatu dezakegun jakiteko lagungarria izan daiteke.

Banketxearentzat tasatzea bi arrazoirengatik da baliagarria:

 • Etxebizitzaren balio erreala ziurtatzeko. Hipotekatutako bezeroak ordaintzen ez badu, bankuak zorra ordaindu dezakeela ziurtatzen du etxebizitza salmentan jarriz.
 • Etxebizitza hori erosiko duen pertsonari emango zaion finantzaketaren zenbatekoa finkatzeko. Oro har, zenbateko hau tasatze balioaren % 80 da, ez salmenta balioarena. Bigarren etxebizitzen hipoteken kasuan, zenbatekoa zerbait txikiagoa izaten da. Esaterako, salmenta balioa 100.000 €-koa bada, eta tasatzekoa 80.000 €-koa, % 80 ezarriko da 80.000 €-en gainean. Hau da, bankuak gehienez 64.000 €-ko balio maximoa duen hipoteka bat emango du. 

Tasatzea egiteko beharrezko dokumentuak

Garrantzitsua da eman behar ditugun dokumentu guztiak jakitea, tasatzailearentzat errazagoa izan dadin tasazioa egitea:

 • Jabetzaren eskritura.
 • Eraikinaren titulartasuna ematen duen eta higiezinaren kargen erregistroko ziurtagiria, deskribapen osotua, eskubide errealak eta mugak.
 • Ohar soila erregistroan.
 • Eraikinaren planoak.
 • Proiektuan dagoen eraikina bada, dagokion elkargo profesionalaren proiektu oniritzia.
 • Eraikitzen dagoen eraikina bada, obra-lizentziaren, eta elkargo eta udaletxearen proiektu oniritziaren fotokopia, obra-lizentzia eta egindako obraren ziurtagiria.
 • Babes-publikoko etxebizitzen kasuan, kalifikazio-zedula edo salmenta edo alokairua egiaztatzen duen dokumentu administratiboa.
 • Eraikinen kasuan, kalte materialen asegurua egin den egiaztagiria, eta, eraikinaren erabilera totala edo partziala utzi balitz, errentamendu-kontratua edo okupazio-titulua.
 • Lur eraikigarri baten gainean eraiki nahi den etxebizitza bada, zedula edo idatzizko hirigintza kontsulta, eta katastro edo partzela planoa. Landa finka bada, esplotazio erregimenaren katastro dokumentazioa, ureztapen eskubideena eta errendimenduarena

Behin tasatzaileak dokumentu horiek guztiak edukitzean, etxebizitzaren tasatzearekin has daiteke. Espainiako Bankuak ezartzen du tasatzailea aukeratzeko arduraduna etxebizitzaren jabea edo bankuari hipoteka eskatzeko interesduna izango dela.

Tasatzaileak prozesu honi jarraitzen dio:

 • Tasatzaileak eraikina bisitatu eta arakatu behar du. Urrutiko edozein tasatzek, esaterako, online tasatze bat, ez da loteslea izango, orientagarria baizik.
 • Tasatzailea etxebizitzaren gela guztiak aztertzeko betebeharra du, bai pribatuak edo erabilera arruntekoak.
 • Tasatze txostenean tasatu beharreko erregistro-finka zuzena dela baieztatu beharra dago.
 • Gainera, tasatzaileak tasatu beharreko eraikinari kalte egingo dion hirigintza irregulartasunik ez dagoela frogatu beharko du.
 • Azkenik, eremu berdineko sei tasatze erreal atxiki behar dira hipoteka tasatzeko dokumentuari. 

Tasatzaileak arreta ipintzen dien elementuak

Espainiako Bankuak homologatutako tasatzaile batek soilik zehaztu dezake zure etxearen tasazioa; hala ere, lagungarria izan daiteke etxebizitza tasatzean guztiek etxebizitzako zer elementuri begiratzen dioten jakitea:

 • Eraikinaren egoera: etxebizitza baten balioa kalkulatzerakoan, eragin handia izango du objektua dagoen eraikina berritu den edo ez, edo ikuskapen teknikoa gainditu duen edo ez.
 • Etxebizitzaren kokapena: kokalekua etxea tasatzeko funtsezkoa da. Alderdi honetan, kontuan izaten da hiriaren zentroan dagoen edo ez. Ez baldin badago, garraiobide publikoko konexio ona duen, bizitegi-zona edo enpresena den, tabernak, dendak eta parkeak dauden... kontuan hartzen da.
 • Etxearen azalera: zenbat metro karratu dituen eta horietako zenbat bizigarriak diren.
 • Orientazioa: Ez da berdina pisu bat iparraldera edo hegoaldera orientatuta egotea. Argi naturaleko ordu asko dituen pisu batek, mendebalderantz orientatua, esaterako, balorazio hobea izango du. Orientazioaz gain, bistak ere oso garrantzitsuak dira etxe bat tasatzerakoan.
 • Gelen banaketa: Etxe batean metroak ez dira guztia; gelen banaketa eta antolakuntza tasatzearentzat funtsezkoak dira. Korridore oso luze eta estuak dituen pisu oso handi batek, esaterako, tasatze balio txikiagoa izango du metro bizigarri berdinak baina banaketa erosoagoa duen beste baten aldean.
 • Igogailua eraikinean: mugikortasun urriko pertsonentzako sarbide eta mugikortasun erraztasuna izatea kontuan hartu beharreko faktorea da etxe baten tasatze balioan. 
Erdiko bannerra Erdiko bannerra
Zure neurrirako hipoteka dugu
Ezagutu BBVAren hipotekak eta aurkitu zeurea.

BBVA Valora

Faktore guztiak kontutan izateaz gain, zure etxearen gutxi gorabeherako balioa jakin nahi baduzu, ez izan zalantzarik, eta kalkulatu ezazu bere balioa BBVA Valora aplikazioarekin. Aplikazioarekin zure etxebizitza era errazean eta azkarrean aztertu ahal izango duzu. Zure kokapena sartu besterik ez duzu, pisua eta atea zehaztuz, eta BBVA Valorak zure etxebizitzaren gutxi gorabeherako balioa azalduko dizu. Edonola ere, informazio hori ez da bere tasatze balioaren edo etxebizitzaren benetako balioaren baliokidea izango.
CTA Azterketa CTA Azterketa
Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

 • Ba al dakizu zergatik eboluzionatzen duen euriborrak? Indize hau zertan datzan eta zergatik egunero aldatzen den azalduko dizugu.
 • Ba al dakizu zer den hipoteka kreditua? BBVAn, zer den azalduko dizugu, baita hipoteka mailegutik zertan bereizten den ere
 • Etxebizitza baten tasatze-balorea dena dela ere, higiezin guztiek katastro-balore ofiziala dute erregistratuta.