Lege informazioa eta beste dokumentu batzuk

Erakunde finantzario guztiok bezeroen zenbait dokumenturen kopia digitala eduki behar dugu nahitaez, haien identitatea, jarduera ekonomikoa edo profesionala edo funtsen jatorria egiaztatu ahal izateko, Kapitalak Zuritzea Saihesteko 10/2010 Legeari jarraikiz.

Ez bada legezko baldintza hau betetzen, aipatutako dokumentazioa ekartzen ez duten bezeroek kontratatutako kontu guztiak baliogabetu egin beharko genituzke.

(400 kB) -- Kapital zuriketa prebenitzeari buruzko 10/2010 Legea

Beharrezko dokumentazioa

Zerbitzu hauek eskaintzen jarraitu ahal izateko, zure laguntza behar dugu.

Hauek dira beharrezkoak izan litezkeen dokumentuak:

 • Indentifikazio dokumentua (NAN, AIZ, pasaportea, etab.). 
 • Ekonomia-jardueraren deklarazioa (EJD). Bezeroak dokumentu hau bete eta sinatu behar du. Bertan, ekonomia jardueraren inguruko adierazpenak biltzen dira, bai bulegoan edo bai Bezeroenganako sarbidearen bidez, bbva.es gunean (Nire profila). 
 • Jarduera ekonomikoa edo profesionala egiaztatzen duen dokumentua. Bezero edo jarduera motaren arabera, ondoren adierazten diren dokumentuenetariko bat edo beste entregatu beharko da:

- Gaur egungo nominaren ordainagiria (gehieneko antzinatasuna: 3 hilabete).

- Lan harremanaren ziurtagiria, enplegu-emaileak emana.

- Baliabideen, pentsioaren edo sorospenaren ziurtagiria.

- Azken ekitaldiko PFEZ aitorpena.

- Indarreko lan kontratua.

- Zergapekoen zentsuaren aitorpena (036 eredua).

- Ogasunean jarduerari alta eman izanaren dokumentua (lizentzia fiskala).

- BEZaren edo PFEZ atxikipenen azken hiru hilabeteetako edo urteko aitorpena.

- Elkargo profesionalaren azken ordainagiria.

- Autonomoen erregimeneko Gizarte Segurantzaren ordainagiria (gehieneko antzinatasuna: 3 hilabete).

Informazio gehiagorako, jar zaitez harremanetan zeure ohiko kudeatzailearekin edo joan zaitez BBVAko bulego batera.

Ordainketa zerbitzuak

Ordainketa-zerbitzuen Legearen dokumentuak

(52 Kb) -- 16/2009 Legea, azaroaren 13koa.

 

Legeria

Haren bidez, Balioen Merkatuko uztailaren 28ko 24/1988 Legea aldatu zen. Espainiako legeria.

(356 Kb) -- 47/2007 Legea, abenduaren 19koa

Inbertsio zerbitzuetako enpresen eta inbertsio zerbitzuak eskaintzen dituzten gainontzeko erakundeen araubide juridikoaren inguruan eta haren bidez, Inbertsio Kolektiboko Erakundeen azaroaren 4ko 35/2003 Legeko Araudia partzialki aldatu da, azaroaren 4ko 1309/2005 Errege Dekretuak ontzat emana. Espainiako legeria.

(206 Kb) -- 217/2008 Errege Dekretua, otsailaren 15ekoa

2004ko Zuzentaraua/39/CEa. Europako legeria.

(289 Kb) -- I. mailako Zuzentaraua, 2004ko apirilaren 21ekoa

2006/73/CE araua. Europako legeria.

(225 Kb) -- II. mailako Zuzentaraua, 2006ko abuztuaren 10ekoa

Haren bidez, 2004/39/CE Araua aplikatzen da. Europako legeria.

(170 Kb) -- 1287/2006 Araudia

BBVA politikak

(101 kB) -- BBVAren exekuzio-politikaren laburpena

(32 Kb) -- BBVAren interes-gatazkei buruzko prebentzio- eta kudeaketa-politikaren laburpena

Dokumentu hauetatik beste hizkuntzetara egindako itzulpenak aurki daitezke beste hizkuntzetako bbva.es bertsioetan.

SEPA (Single Euro Payments Area) kontsumitzaileek eta enpresek konbrantzak eta ordainketak egin ahal izateko gune bat da, muga nazionalen barruan eta kanpoan, oinarrizko baldintza berdinetan eta eskubide eta betebehar berdinekin, aurkitzen diren lekuan aurkitzen direla. SEPA esparruaren barruan, kendu egin dira eurotan ordaintzeko eta kobratzeko mugak. 

Europar Batasuneko 28 estatu kideez gain, Islandia, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Suitza eta Monako ere SEPA esparruaren barruan daude.

(390 KB) - - SEPA Gaurkotasuna

Zertan datza?

SEPA: Ordainketa panorama berria Europan

Euroa moneta bakar gisa ezarri ondoren, SEPA proiektua beste aurrerapauso bat izan da Europako integrazio ekonomiko eta monetarioan. benetako barne merkatua sortu da eta, bertan, ordainketak erraz, segurtasunez, sinpleki eta gardentasunez egiteko modu bakarra dago.

Hauek dira SEPAko ordainketa tresnak:

 • Transferentziak.
 • Zordunketak.
 • Txartel bidezko ordainketak: sartu ziren berrikuntza nagusiak txartelei txip bat eransteko derrigortasuna eta eragiketak PIN baten bitartez egitea baimentzea izan ziren. Neurri hauekin transakzioen segurtasun-maila handitu nahi da. Kreditu zein zordunketako txartelei eragiten die.

End date

SEPA kobratze era ordainketa tresnak mugitzeko derrigorrezko epemuga 2014ko otsailaren 1a izan zen. Kasu horren kanpo geratuko dira ezaugarri espezifikoak eta operazio kopuru txikia duten tresna dela eta, 2016ko otsailean, bigarren fasean, mugitu zirenak (Espainian, C58 kredituaren aurreratzean eta C32 inguruko ordainagiriak).

Abantailak

 • EEEan eurotan ordaindu edo kobratzeko formatu bateratua.
 • Diruzaintza kudeaketa funtzioak zentralizatzea errazteko sendotzeko aukera.
 • Tokiko merkatuaren haraindian negozioa handitzeko erraztasunak.
 • B2B zordunketetan (enpresen artean), hartzekodunarentzat kobratzearen ziurtasuna.

Transferentziak

SEPA transferentzien eskemari esker (indarrean 2008ko urtarriletik) ordainketak modu errazean eta estandarizatuan bidali daitezke, bere eremu geografikoaren barruan.

SEPA transferentziek honako ezaugarriak dituzte:

 • Eurotan izendatuta.
 • Zenbateko-mugarik gabe.
 • Banku kontuen artean, eskudiruko transferentzien eskema kanpoan utzita.
 • <Partekatutako> gastuen klausularekin.
 • IBAN kontua identifikatzeko erabiltzen da.
 • Exekuziorako gehieneko denbora egun batekoa da. Posible da SEPA transferentziak balio egunean (onuradunak funtsak egunean bertan jasotzen ditu) edo unean (onuradunak unean jasotzen du) bidaltzea.
 • Ordainketa informazioko 140 karaktere. Horiek guztiak agindu emailearengandik transferentziaren onuradunari igortzen zaizkio.

CORE eta B2B zordunketak

Kobrantzak egiteko tresna bat da, eta haren bidez, zordunketa egiten da zordunaren kontuan.

Hauek dira SEPA zordunketen ezaugarri nagusiak:

 • Eurotan izendatuta.
 • Zenbateko-mugarik gabe.
 • <Partekatutako> gastuen klausularekin.
 • IBAN kontua identifikatzeko erabiltzen da.
 • Hartzekodunarengandik zordunarengana guztiz igortzen diren informazioko 140 karaktere. 640 karakterera handitu da azalpena Espainiako erakunde batzuetan. 

Core zordunketak

Oinarrizko zordunketa eskema da. Bai kontsumitzaileei bai enpresei igortzeko erabil daiteke. 

  SEPA Core zordunketa
 
Agintaldia
SEPA Core zordunketa

Formatu estandarra. 

Zure datuak zordunketan adierazten dira.

 
Aurkezpena
SEPA Core zordunketa

D-1. 

Egun gehigarri bat EBAra zuzendutako zordunketetan*.

 
Informazioa
SEPA Core zordunketa

140 karaktere. 

Zabaldu egin da kontzeptua Espainiako erakunde batzuetan.

 
Diru itzultzea
SEPA Core zordunketa

Baimendutako er.: 8 aste. 

Eragiketa ez baimenduak: 13 hilabete.

 
Kontuaren identifikatzailea
SEPA Core zordunketa
IBAN
 
Formatua
SEPA Core zordunketa

XML ISO20022 Core AEB

XML europarra

AEB 19.14

 
Finantzaketa
SEPA Core zordunketa
Bai

* EBA mugaz harindiko eta tokiko zordunketak Iberpay erabiltzen ez duten entitateei konpentsatzeko ganbera da (Espainiako konpentsazio-ganbera).

B2B zordunketak

Enpresen arteko eskemak (B2B zordunketak) hartzekodunari kobratzeko segurtasun gehiago ematen dio, zordunak baimendutako eragiketen dirua itzultzeko eskubideari uko egiten diolako. Hori dela-eta, zordunaren erakundeak agindua baimentzea lortu behar du, lehenengo zordunketa kontuan kargatu baino lehen.

Zordunketen berrikuntzak 

 • Zordunketen finantziazioa: SEPA Core eta B2B finantzatu daitezke. Espainian, SEPA zordunketen formatua erabiltzen da, eta Espainiako banku koadernoetan ezarritako finantziazioa aipatuta. 
 • Core zordunketetako eragiketen sinplifikazioa: 2016ko azarotik epemuga bakarra dago SEPA Core zordunketak aurkezteko, edozein dela ere mota (lehena, errepikaria, bakarra...): D-1, etxeko zordunketetarako edo Iberpay bidez lan egiten duten erakundeentzat (beste egun bat lehenago aurkeztea eskatzen du EBAk). Gainera, derrigorrezkoa izateari utziko dio SEPA serieko lehen zordunketa gisa (FRST) zordunketa errepikakorrak bidali aurretik (RCUR).

BBVA eta SEPA

BBVAk SEPA transakzioen jaulkipena eskaintzen du, bai intsuldapenentzat bai finantzatutako zordunketentzat (Core eta B2B). SEPA operazioen bidalketa modu erosoan egin daiteke online bankuen edo ohiko euskarri telematikoen bidez.

Gainera, BBVAk balio erantsiko beste zerbitzu batzuk ditu: SEPA tresnen eskakizunen inguruko informazioa, SEPA fitxategiak egiteko programak, martxan jartzeko aholkularitza, zordunketen epemugak berrirok kalkulatzeko zerbitzua, zordunketetan 640 karaktereko kontzeptu luzatua, bihurketa zerbitzua, BBVA onuradunei egunean ordainketa, egunean BBVA kontuen zordunketa jomugak aurkeztea, kontu zordunen aldaketen inguruko informazioa, eta abar.

Herrialde bakoitzean eskura diren kanal eta formatuen xehetasunak ezagutzeko, jar zaitez harremanetan BBVAko bulego batekin.

Buletinak

Kontsultatu BBVAk SEPA albisteei buruz argitaratzen duen buletinaren edizio guztiak: ezagutu sakon zer berezitasun dituzten SEPA tresnek, zer ondorio dakarzkioten zure enpresari, eta zein diren jarraibide gomendagarrienak.

Portaera

Jokabide-kode hau BBVAren Administrazio Kontseiluak onetsia izan zen 2015eko maiatzaren 28an.

(565 KB) - - Jokabide kodea

 

Eskainitako finantza zerbitzuekin desadostasuna edo eztabaida izanez gero, BBVAk eskura jarriko dizkizu BBVA taldeko Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua eta BBVA taldeko Bezeroaren Defendatzailea.

Norengana jo?

Zure idatziak igorri ahal izango dituzu, BBVA Taldeko Espainiako bezeroa defendatzeko Araudiaren arabera. Hura eskuragarri izango duzu, edozein BBVA bulegotan eta hurrengo estekan.

Lehendabizi, bezeroarentzako arreta zerbitzura jo behar da, salbu eta banako pentsio planen kasuan (halakorik bada, Bezeroaren Defendatzailearengana jo behar da).

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuak aurkako ebazpena ematen badu, bezeroek Bezeroaren Defendatzaileari aurkeztu ahal izango dizkiote Araudian ezarritako muga kuantitatiboen barruan dauden kexak edo erreklamazioak. Aukera hau aintzat hartzen da, ondoren zehazten diren Erreklamazio Zerbitzuetaera zuzenean jotzeko aukera alde batera utzi gabe.

El Bezeroarentzako arreta-zerbitzu edo el Defendatzaile Bezeroaren eman behar izango dute erantzun en el gehienezko epe de bi hilabete, kontatuta datatik aurrera la kexa edo erreklamazio kanpoan aurkeztuta.

En las kexa edo erreklamazio aurkeztuta por erabiltzaile de ordainketa-zerbitzu obligazio eta eskubideei dagokionez ondorioztatzen direna de lo Titulu II eta III 19/2018 Real Lege-dekretuko, de azaroaren 23an, de ordainketa-zerbitzu, el Bezeroarentzako arreta-zerbitzu edo el Defendatzaile Bezeroaren eman behar izango dute erantzun beranduenik ere hamabost lanegun harreraren ondoren de la kexa edo erreklamazio. Ezohiko egoeretan, bestela ahal du ofrecerse bat erantzun hamabost lanegunen buruan por arrazoi besteren a la borondate del Bezeroarentzako arreta-zerbitzu edo del Defendatzaile Bezeroaren, la eskari
trebe bidaliko bat erantzun behin-behineko,. Honen adierazi argi eta garbi lo arrazoi del atzerapen de la erantzun a la erreklamazio eta zehaztu el epe eta honetan el erabiltzaile de lo ordainketa-zerbitzu jasoko la erantzun behin betiko. Dena dela, el epe para la harrera de la erantzun behin betiko ez pasatuko bat hilabete.

El bezero Zerbitzuetara joan ahal izango du de Erreklamazio del Banku de Espainia, la Batzorde Nazional del Merkatu de Balio eta la Aseguru Eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusi si la erantzun del Bezeroarentzako arreta-zerbitzu edo del Defendatzaile Bezeroaren ez izan on edo bestela jaso erantzun egiaztatzearen ostean pasatuta egon lo hurrengo gehienezko epe datatik de aurkezpen de la kexa edo erreklamazio: hamabost lanegun si la kexa edo erreklamazio da inguru bat ordainketa-zerbitzu, bat hilabete si la kexa edo erreklamazio ez da inguru bat ordainketa-zerbitzu eta el bezero da bat kontsumitzaile biztanle Europar Batasunan, eta bi hilabete si la kexa edo erreklamazio ez da inguru bat ordainketa-zerbitzu eta el bezero da bat kontsumitzaile ez biztanle Europar Batasunan edo da bat ez kontsumitzaile. Gainera si el bezero da bat kontsumitzaile biztanle Europar Batasunan Zerbitzuetara ezin izango du joan de Erreklamazio del Banku de Espainia, la Batzorde Nazional del Merkatu de Balio eta la Aseguru Eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusi pasatuta baino gehiago bat urte tartean jartzetik de la kexa edo erreklamazio Bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren aurrean edo el Defendatzaile Bezeroaren.

Zerbitzu hauetara jo baino lehen, la araudi (Agindu EHA/2899/2011, de urriaren 28an del Ekonomia eta Ogasun Ministerio (B.O.E. 29tik de urria), de gardentasun eta babes banku- zerbitzuen bezeroaren) exijitzen el bezero egoten justifikatu joanda aldez aurretik al Bezeroarentzako arreta-zerbitzu edo a la Bulego del Defendatzaile Bezeroaren.

Nola?

Bezeroarentzako arreta zerbitzua

Eskutitz bidez

Apartado de Correos 1598

28080 Madrid

Posta elektronikoaren bidez

Helbide elektronikoa: servicioatencioncliente@grupobbva.com

 • Bezero bazara eta horrez gain bbva.es erabiltzen baduzu, egin dezakezu hemen klikatuz.
 • Si zara bezero baina ez zara erabiltzaile de bbva.es sakatzen hemen. Erabiltzaile egin, posta elektronikoaren bidez helarazten dizkizugun jakinarazpenak seguruak izan daitezen.
 • Bestela zara bezero sakatu hemen.

Bezeroaren Defentsarako Bulegoa

Rafael García-Valdecasas Fernández

Eskutitz bidez

Apartado de Correos 14460

28080 Madrid

Posta elektronikoaren bidez

Helbide elektronikoa: defensordelcliente@bbva.com

Erakunde gainbegiratzaileetako erreklamazio zerbitzuak

Araudiaren arabera (EHA/2899/2011 Agindua, urriaren 28koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena [BOE, urriaren 29koa], gardentasunari eta bankuko zerbitzuen babesari buruzkoa), zerbitzu horietara jo aurretik, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzura edo Bezeroaren Defendatzailearen Bulegora jo izana justifikatu behar du bezeroak.

Espainiako Bankuaren Erreklamazio Zerbitzua

Calle Alcalá 48, 28014 Madril.

Balore Merkatuko Batzorde Nazionaleko Inbertitzailearentzako Arreta Bulegoa

Calle Edison 4, 28006 Madril.

Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiko Erreklamazio Zerbitzua

Paseo de la Castellana 44, 28046 Madril.

Kontsumoa

Erreklamazio-orriak

Hauek dira zenbait Autonomia Erkidegotan kokatutako bulegoak dituzten Kreditu-erakundeei Erreklamazio-orriak kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskura izatea exijitzen dieten Autonomia Erkidegoak:

 • Andaluzia, Aragoi, Asturias, Kanaria, Kantabria, Castilla-La, Katalunia, Galizia, Balear Uharte, Madril, Murtzia, Navarra, Euskadi, Valentzia

Intzidentzia eta erreklamazioetarako telefonoa 900 812 679

Auziak sarean ebazteko plataforma

UE 524/2013 Erregelamenduan ezarritakoaren arabera (UE 524/2013 Erregelamendua, 2013ko maiatazen 21ekoa, kontsumoko auziak sarean ebazteari buruzkoa), jarraian dago Europako Batzordeak martxan jarri duen auziak sarean ebazteko plataformarako esteka, eta bertara jo ahal izango dute bezeroek sareko finantza zerbitzuen inguruan sortutako desadostasun edo eztabaida argitzeko:

http://ec.europa.eu/odr

Banku eragiketen gardentasuna eta bezeroarenganako babesa araupetzen duen Araudia, arloen arabera antolatuta

Bezeroaren arretarako eta defentsarako zerbitzua:

 • Finantza-sistema erreformatzeko neurrien inguruko azaroaren 22ko 44/2002 Legea, ekonomia jasangarriaren inguruko martxoaren 4ko 2/2011 Legeak aldatuta.
 • ECO/734/2004 Agindua, martxoaren 11koa (BOE, martxoaren 24koa), finantza erakundeetako bezeroarenganako arretarako eta bezeroaren defentsarako Sailen eta Zerbitzuen ingurukoa.
 • Azaroaren 16ko ECC/2502/2012 Agindua: beraren bidez, araupetzen da erreklamazioak Espainiako Bankuaren, Balore Merkatuko Batzorde Nazionalaren eta Aseguru eta Pentsioen Zuzendaritza Nagusiaren erreklamazio-zerbitzuen aurrean aurkezteko prozedura.
 • Lege 7/2017, de azaroaren 2an,, horren bidez Espainiako ordenamendu juridikoari barne hartzen zaio la 2013 Zuzentaraua/11/EB, Europako Parlamentuaren eta del Kontseilu, de 2013ko maiatzaren 21a, ebazpenari buruzko alternatiba de auzi kontsumoaren arloan.

Eragiketen gardentasuna eta bezeroen babesa, eta kontsumitzailearen babesaren inguruko beste araudia:

 • EHA/2899/2011 Agindua, urriaren 28koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioari buruzkoa (BOE, urriaren 29koa), gardentasunari eta bankuko zerbitzuen bezeroen babesari buruzkoa.
 • Agindu ECE/482/2019, de apirilaren 26an,, horren bidez aldatzen dira la Agindu EHA/1718/2010, de ekainaren 11n, de arautze eta kontrol de la publizitate de lo zerbitzu eta produktu banku-, eta la Agindu EHA/2899/2011, de urriaren 28an, de gardentasun eta babes banku- zerbitzuen bezeroaren.
 • Uztailaren 11ko 22/2007 Legea, kontsumitzaileentzat diren finantza-zerbitzuak urrutira merkaturatzearen ingurukoa.
 • Azaroaren 16ko Legegintzazko 1/2007 Errege Dekretua. Beraren bidez, ontzat eman ziren Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina eta osagarrizko bestelako legeak.

Hipoteka-maileguak:

 • Martxoaren 30eko 2/1994 legea, hipoteka-maileguen subrogazio eta aldaketaren ingurukoa.
 • EHA/2899/2011 Agindua, urriaren 28koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioari buruzkoa (BOE, urriaren 29koa), gardentasunari eta bankuko zerbitzuen bezeroen babesari buruzkoa.
 • Apirilaren 25eko 2/2003 Errege Lege Dekretua, erreforma ekonomikoaren ingurukoa.
 • Azaroaren 11ko 36/2003 Legea, erreforma ekonomikoko neurrien ingurukoa.
 • Martxoaren 26ko 1/2012 Legea, Kontsumitzaileen Eskubideak Babestearen ingurukoa, Hipoteka Kontratazioaren Gardentasunaren Sustapenaren bidez, Madrilgo Erkidegoan.
 • Martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretua, baliabiderik gabeko zordunak babesteko premiazko neurrien ingurukoa.
 • Real Lege-dekretu 5/2017, de martxoaren 17an. Honen bidez, aldatzen da el Real Lege-dekretu 6/2012, de martxoaren 9an, premiazko neurrien de babes baliabiderik gabe hipotekazko zordunen, eta la Lege 1/2013, de maiatzaren 14an, de neurri para indartu la babes a lo zordun hipotekazko, berregituratze de zor eta alokairu sozial.
 • Lege 5/2019, de martxoaren 15ean, erregulatzaile de lo kontratu higiezinen kredituaren.

Kontsumorako kreditua:

 • Apirilaren 23ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/48/CE Araua, kontsumorako kredituzko kontratuen ingurukoa. Haren bidez, Kontseiluaren 87/102/CEE Araua indargabetzen da
 • 16/2011 Legea, ekainaren 24koa (BOE, ekainaren 25ekoa), kontsumorako kredituen kontratuei buruzkoa.

Kontrataziorako baldintza orokorrak:

 • Apirilaren 13ko 7/1998 Legea, kontrataziorako baldintza orokorren ingurukoa.
 • EHA/1718/2010 Agindua, ekainaren 11koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena (BOE, ekainaren 29koa), bankuko zerbitzu eta produktuak kreditu erakundeentzat eta ordainketa erakundeentzat ezagutarazteko modua arautu eta kontrolatzeari buruzkoa, 6/2010 Zirkularrak, irailaren 28koak, Espainiako Bankuarenak (BOE, urriaren 11koa), bankuko zerbitzu eta produktuak ezagutarazteari buruzkoak, garatutakoa. EHA/1717/2010 Agindua, ekainaren 11koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena (BOE, ekainaren 29koa), inbertsio zerbitzu eta produktuak ezagutarazteko modua arautu eta kontrolatzeari buruzkoa.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren eta Kultura Sailaren uztailaren 1eko 123/2008 Dekretua (uztailaren 16ko Euskal Autonomia Erkidegoko BO), kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideen ingurukoa.
 • Kataluniako Parlamentuaren uztailaren 20ko 22/2010 Legea (uztailaren 23ko DOGC), Kataluniako Kontsumoaren Kodearen ingurukoa.
 • 16/2011 Errege Lege Dekretua, urriaren 14koa (BOE, urriaren 15ekoa), kreditu erakundeetako gordailuen berme funtsa sortzekoa; eta 628/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena (BOE, ekainaren 3koa), hauek aldatzen dituena: 2606/1996 Errege Dekretua, abenduaren 20koa (BOE, abenduaren 21ekoa), kreditu erakundeetako gordailuen berme funtsei buruzkoa; eta 948/2001 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa (BOE, abuztuaren 4koa), inbertitzaileen kalte-ordainetako sistemei buruzkoa.
 • 5/2012 Zirkularra, ekainaren 27koa, Espainiaren Bankuarena (BOE, uztailaren 6koa), kreditu erakundeei eta ordainketa zerbitzuen hornitzaileei zuzendutakoa, bankuko zerbitzuen gardentasunari eta maileguak ematerakoan hartu beharreko erantzukizunari buruzkoa.
 • Zirkular 2/2019, de martxoaren 29an, del Banku de Espainia, inguru lo baldintza del Dokumentu Informatzaile Batzordeen eta del Estatu Batzordeen, eta lo web gune de konparazio de kontu de ordainketa, eta aldatzen la Zirkular
  5/2012, de ekainaren 27an, erakundeetara de kreditu eta hornitzaile de ordainketa-zerbitzu, inguru gardentasun de lo zerbitzu banku- eta erantzukizun en la emate de mailegu.

Ordainketa Zerbitzuak:

 • Zuzentarau (EB) 2015/2366 Europako Parlamentuaren eta del Kontseilu, de 2015eko
  azaroaren 25a, inguru ordainketa-zerbitzu en el barne-merkatu eta, horren bidez aldatzen dira las 2002 Zuzentarauak/65/CE, 2009/110/CE eta 2013/36/EB eta el Araudi (EB) 1093 zenbakia/2010 eta indargabetzen da la 2007 Zuzentaraua/64/CE.
 • Real Lege-dekretu 19/2018, de azaroaren 23an, de ordainketa-zerbitzu eta beste neurri premiazko materia finantzarioan.
 • Ekainaren 14ko EHA/1608/2010 Agindua, ordainketa-zerbitzuei aplikatu beharreko baldintza-gardentasunaren eta informazio-baldintzen ingurukoa.
 • Araudi (EB) 260/2012, Europako Parlamentuaren eta del Kontseilu, de
  martxoaren 14an. Honen bidez, ezartzen dira baldintza teknikari eta enpresako zordunketa eta
  transferentzietarako helbideratuta euroetan, eta aldatzen da el Araudi (CE) 924/2009.
 • Ekonomia Jasangarriaren inguruko martxoaren 4ko 2/2011 Legea

Inbertsio Zerbitzuak:

 • Legegintzako Errege-dekretu 4/2015, de urriaren 23an. Honen bidez, onesten da el testu bategin de la Lege del Merkatu de Balio.
 • Errege-Dekretu 217/2008, de otsailaren 15ean, del Ekonomia eta Ogasun Ministerio
  (B.O.E. 16tik de otsaila), inguru el araubide juridiko enpresen de inbertsio-zerbitzu eta gainerakoaren erakunde uzten inbertsio-zerbitzu eta, horren bidez partzialki aldatzen da el Araudi 35/2003 Legeko, de azaroaren 4an, Inbertsio Kolektiboaren Erakundeen, onetsita por el 1309 Errege-Dekretua/2005, de azaroaren 4an, garatuta por la Agindu EHA/1665/2010, de ekainaren 11n (B.O.E. 23tik de ekaina), del Ekonomia eta Ogasun Ministerio tarifa eta kontratuen arloan mota.
 • 1464 Errege-Dekretua/2018, de abenduaren 21ean. Honen bidez, garatzen dira el testu bategin de la Lege del Merkatu de Balio, onetsita 4/2015 Legegintzako Errege-dekretuak, de urriaren 23an eta el Real Lege-dekretu 21/2017, de abenduaren 29an, premiazko neurrien para la moldaketa del Eskubide Espainiako a la araudi merkatuaren arloan Europar Batasunaren de balio, eta, horren bidez partzialki aldatzen dira el Errege-Dekretu 217/2008, de otsailaren 15ean, inguru el araubide juridiko enpresen de inbertsio-zerbitzu eta gainerakoaren erakunde uzten inbertsio-zerbitzu eta, horren bidez partzialki aldatzen dira el Araudi 35/2003 Legeko, de azaroaren 4an, Inbertsio Kolektiboaren Erakundeen, onetsita por el 1309 Errege-Dekretua/2005, de azaroaren 4an, eta beste Errege-Dekretu merkatuaren arloan de balio.
 • Zirkular 7/2011, de abenduaren 12an, Batzorde Nazionalaren del Merkatu de Balio, inguru informazio-liburuxka de tarifa eta eduki de lo kontratu-mota.
 • Zirkular 3/2016, de apirilaren 20an, Batzorde Nazionalaren del Merkatu de Balio,, horren bidez aldatzen da la Zirkular 7/2011, de abenduaren 12an, inguru informazio-liburuxka de tarifa eta eduki de lo kontratu-mota.
 • Real Lege-dekretu 21/2017, de abenduaren 29an, premiazko neurrien para la moldaketa del eskubide Espainiako a la araudi merkatuaren arloan Europar Batasunaren de balio.

Moneta-kanbioen ezarpenetako titularrak:

 • Urriaren 29ko 6/2001 Espainiako Bankuaren Zirkularra, moneta-kanbioen ezarpenetako titularren ingurukoa, abenduaren 18ko 3/2009 Espainiako Bankuaren Zirkularrak aldatuta.

Gordailuen berme funtsaren araudiarekin bat etorriz, estaldura bikoitza dago: bata, gordailuetarako; eta bestea, baloreetarako. Batean zein bestean, bermearen zenbatekoa 100.000 € da, gehienez jota.

(33 Kb) -- Gordailuen berme-funtsa

Araudia

Araudiak

Orrialde honetan jaso diren merkatuko azpiegituren webguneetarako estekak informatzeko soilik sartu dira; beraz, webgunean ageri den informazioa argigarria baino ez da. Webguneko informazioa ezin izango da ulertu aholkularitza finantzario gisa. Eragiketak egiteko gomendiotzat ere ez da jo behar, eta ez da oinarritzat hartuko bide jakin batetik zerbait erabakitzeko. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAk edo BBVA taldeko beste edozein erakundek (aurrerantzean, BBVA) ez du zertan jakinaraziko aldaketak izan direla orriko edukian, ezta hura eguneratuko ere. BBVAk iturri fidagarritzat joko ditu orrialde honetan jaso diren merkatuko azpiegituren webguneetarako estekak, baina, arrazoizko neurriak hartu diren arren informazioa okerra edo zalantzagarria ez dela ziurtatzeko, BBVAk ez du adierazten edo bermatzen, ez berariaz, ez inplizituki, zehatza eta osoa denik, ezta eguneratuta dagoenik ere, eta ezin da fidagarria balitz bezala erabili. BBVAk berariaz uko egiten dio dokumentuan jasotako informazioan egon litekeen akats edo ez esateen ondoriozko erantzukizunari.

BBVA dokumentazioa

 • EMIR araudiaren ondorioetarako arriskuen berri emateko dokumentua: ikusi dokumentua
 • CSDR araudiaren ondorioetarako arriskuen berri emateko dokumentua: hemen jarriko da, BBVArentzat legez eskatzekoa denean.

Birkapitalizazio tresnei buruzko informazioa

Bankuen egoera leheneratzeari eta bankuen arazoak konpontzeari buruzko zuzentarauaren ebazpen erregimenari lotutako finantza tresnei buruzko informazioa.

(38 kB) -- Birkapitalizazio tresnei buruzko informazioa

(39 Kb) -- Banco Popular Español SAri buruzko informazioa

BBVAren barruan dugu bat politika komunikazio komertzialaren edo publizitario eta han ezartzen dira lo irizpide eta prozedura egokituta para ziurtatu betetzen direna las arau, printzipio eta irizpide orokor de la araudi aplikagarri publizitatearen arloan, izanez la hurrengo:

 • Las Agindu EHA/1718/2010 eta EHA/1717/2010, 11tik de ekaina, de arautze eta kontrol de la publizitate, bere artikuluan 4.
 • Irailaren 28ko 6/2010 zirkularra, Espainiako Bankukoa, hirugarren araua.

BBVAren Komunikazio Publizitarioaren Politika Espainian.