Lege informazioa eta beste dokumentu batzuk

Erakunde finantzario guztiok bezeroen zenbait dokumenturen kopia digitala eduki behar dugu nahitaez, haien identitatea, jarduera ekonomikoa edo profesionala edo funtsen jatorria egiaztatu ahal izateko, Kapitalak Zuritzea Saihesteko 10/2010 Legeari jarraikiz.

Ez bada legezko baldintza hau betetzen, aipatutako dokumentazioa ekartzen ez duten bezeroek kontratatutako kontu guztiak baliogabetu egin beharko genituzke.

(400 kB) -- Kapital zuriketa prebenitzeari buruzko 10/2010 Legea

Beharrezko dokumentazioa

Zerbitzu hauek eskaintzen jarraitu ahal izateko, zure laguntza behar dugu.

Hauek dira beharrezkoak izan litezkeen dokumentuak:

 • Indentifikazio dokumentua (NAN, AIZ, pasaportea, etab.). 
 • Ekonomia-jardueraren deklarazioa (EJD). Bezeroak dokumentu hau bete eta sinatu behar du. Bertan, ekonomia jardueraren inguruko adierazpenak biltzen dira, bai bulegoan edo bai Bezeroenganako sarbidearen bidez, bbva.es gunean (Nire profila). Bete orain.
 • Jarduera ekonomikoa edo profesionala egiaztatzen duen dokumentua. Bezero edo jarduera motaren arabera, ondoren adierazten diren dokumentuenetariko bat edo beste entregatu beharko da:

- Gaur egungo nominaren ordainagiria (gehieneko antzinatasuna: 3 hilabete).

- Lan harremanaren ziurtagiria, enplegu-emaileak emana.

- Baliabideen, pentsioaren edo sorospenaren ziurtagiria.

- Azken ekitaldiko PFEZ aitorpena.

- Indarreko lan kontratua.

- Zergapekoen zentsuaren aitorpena (036 eredua).

- Ogasunean jarduerari alta eman izanaren dokumentua (lizentzia fiskala).

- BEZaren edo PFEZ atxikipenen azken hiru hilabeteetako edo urteko aitorpena.

- Elkargo profesionalaren azken ordainagiria.

- Autonomoen erregimeneko Gizarte Segurantzaren ordainagiria (gehieneko antzinatasuna: 3 hilabete).

Informazio gehiagorako, jar zaitez harremanetan zeure ohiko kudeatzailearekin edo joan zaitez BBVAko bulego batera.

Ordainketa zerbitzuak

Ordainketa-zerbitzuen Legearen dokumentuak

(52 Kb) -- 16/2009 Legea, azaroaren 13koa.

 

Legeria

Haren bidez, Balioen Merkatuko uztailaren 28ko 24/1988 Legea aldatu zen. Espainiako legeria.

(356 Kb) -- 47/2007 Legea, abenduaren 19koa

Inbertsio zerbitzuetako enpresen eta inbertsio zerbitzuak eskaintzen dituzten gainontzeko erakundeen araubide juridikoaren inguruan eta haren bidez, Inbertsio Kolektiboko Erakundeen azaroaren 4ko 35/2003 Legeko Araudia partzialki aldatu da, azaroaren 4ko 1309/2005 Errege Dekretuak ontzat emana. Espainiako legeria.

(206 Kb) -- 217/2008 Errege Dekretua, otsailaren 15ekoa

2004ko Zuzentaraua/39/CEa. Europako legeria.

(289 Kb) -- I. mailako Zuzentaraua, 2004ko apirilaren 21ekoa

2006/73/CE araua. Europako legeria.

(225 Kb) -- II. mailako Zuzentaraua, 2006ko abuztuaren 10ekoa

Haren bidez, 2004/39/CE Araua aplikatzen da. Europako legeria.

(170 Kb) -- 1287/2006 Araudia

BBVA politikak

(101 kB) -- BBVAren exekuzio-politikaren laburpena

(32 Kb) -- BBVAren interes-gatazkei buruzko prebentzio- eta kudeaketa-politikaren laburpena

Dokumentu hauetatik beste hizkuntzetara egindako itzulpenak aurki daitezke beste hizkuntzetako bbva.es bertsioetan.

SEPA (Single Euro Payments Area) kontsumitzaileek eta enpresek konbrantzak eta ordainketak egin ahal izateko gune bat da, muga nazionalen barruan eta kanpoan, oinarrizko baldintza berdinetan eta eskubide eta betebehar berdinekin, aurkitzen diren lekuan aurkitzen direla. SEPA esparruaren barruan, kendu egin dira eurotan ordaintzeko eta kobratzeko mugak. 

Europar Batasuneko 28 estatu kideez gain, Islandia, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Suitza eta Monako ere SEPA esparruaren barruan daude.

(390 KB) - - SEPA Gaurkotasuna

Zertan datza?

SEPA: Ordainketa panorama berria Europan

Euroa moneta bakar gisa ezarri ondoren, SEPA proiektua beste aurrerapauso bat izan da Europako integrazio ekonomiko eta monetarioan. benetako barne merkatua sortu da eta, bertan, ordainketak erraz, segurtasunez, sinpleki eta gardentasunez egiteko modu bakarra dago.

Hauek dira SEPAko ordainketa tresnak:

 • Transferentziak.
 • Zordunketak.
 • Txartel bidezko ordainketak: sartu ziren berrikuntza nagusiak txartelei txip bat eransteko derrigortasuna eta eragiketak PIN baten bitartez egitea baimentzea izan ziren. Neurri hauekin transakzioen segurtasun-maila handitu nahi da. Kreditu zein zordunketako txartelei eragiten die.

End date

SEPA kobratze era ordainketa tresnak mugitzeko derrigorrezko epemuga 2014ko otsailaren 1a izan zen. Kasu horren kanpo geratuko dira ezaugarri espezifikoak eta operazio kopuru txikia duten tresna dela eta, 2016ko otsailean, bigarren fasean, mugitu zirenak (Espainian, C58 kredituaren aurreratzean eta C32 inguruko ordainagiriak).

Abantailak

 • EEEan eurotan ordaindu edo kobratzeko formatu bateratua.
 • Diruzaintza kudeaketa funtzioak zentralizatzea errazteko sendotzeko aukera.
 • Tokiko merkatuaren haraindian negozioa handitzeko erraztasunak.
 • B2B zordunketetan (enpresen artean), hartzekodunarentzat kobratzearen ziurtasuna.

Transferentziak

SEPA transferentzien eskemari esker (indarrean 2008ko urtarriletik) ordainketak modu errazean eta estandarizatuan bidali daitezke, bere eremu geografikoaren barruan.

SEPA transferentziek honako ezaugarriak dituzte:

 • Eurotan izendatuta.
 • Zenbateko-mugarik gabe.
 • Banku kontuen artean, eskudiruko transferentzien eskema kanpoan utzita.
 • <Partekatutako> gastuen klausularekin.
 • IBAN kontua identifikatzeko erabiltzen da.
 • Exekuziorako gehieneko denbora egun batekoa da. Posible da SEPA transferentziak balio egunean (onuradunak funtsak egunean bertan jasotzen ditu) edo unean (onuradunak unean jasotzen du) bidaltzea.
 • Ordainketa informazioko 140 karaktere. Horiek guztiak agindu emailearengandik transferentziaren onuradunari igortzen zaizkio.

CORE eta B2B zordunketak

Kobrantzak egiteko tresna bat da, eta haren bidez, zordunketa egiten da zordunaren kontuan.

Hauek dira SEPA zordunketen ezaugarri nagusiak:

 • Eurotan izendatuta.
 • Zenbateko-mugarik gabe.
 • <Partekatutako> gastuen klausularekin.
 • IBAN kontua identifikatzeko erabiltzen da.
 • Hartzekodunarengandik zordunarengana guztiz igortzen diren informazioko 140 karaktere. 640 karakterera handitu da azalpena Espainiako erakunde batzuetan. 

Core zordunketak

Oinarrizko zordunketa eskema da. Bai kontsumitzaileei bai enpresei igortzeko erabil daiteke. 

  SEPA Core zordunketa
 
Agintaldia
SEPA Core zordunketa

Formatu estandarra. 

Zure datuak zordunketan adierazten dira.

 
Aurkezpena
SEPA Core zordunketa

D-1. 

Egun gehigarri bat EBAra zuzendutako zordunketetan*.

 
Informazioa
SEPA Core zordunketa

140 karaktere. 

Zabaldu egin da kontzeptua Espainiako erakunde batzuetan.

 
Diru itzultzea
SEPA Core zordunketa

Baimendutako er.: 8 aste. 

Eragiketa ez baimenduak: 13 hilabete.

 
Kontuaren identifikatzailea
SEPA Core zordunketa
IBAN
 
Formatua
SEPA Core zordunketa

XML ISO20022 Core AEB

XML europarra

AEB 19.14

 
Finantzaketa
SEPA Core zordunketa
Bai

* EBA mugaz harindiko eta tokiko zordunketak Iberpay erabiltzen ez duten entitateei konpentsatzeko ganbera da (Espainiako konpentsazio-ganbera).

B2B zordunketak

Enpresen arteko eskemak (B2B zordunketak) hartzekodunari kobratzeko segurtasun gehiago ematen dio, zordunak baimendutako eragiketen dirua itzultzeko eskubideari uko egiten diolako. Hori dela-eta, zordunaren erakundeak agindua baimentzea lortu behar du, lehenengo zordunketa kontuan kargatu baino lehen.

Zordunketen berrikuntzak 

 • Zordunketen finantziazioa: SEPA Core eta B2B finantzatu daitezke. Espainian, SEPA zordunketen formatua erabiltzen da, eta Espainiako banku koadernoetan ezarritako finantziazioa aipatuta. 
 • Core zordunketetako eragiketen sinplifikazioa: 2016ko azarotik epemuga bakarra dago SEPA Core zordunketak aurkezteko, edozein dela ere mota (lehena, errepikaria, bakarra...): D-1, etxeko zordunketetarako edo Iberpay bidez lan egiten duten erakundeentzat (beste egun bat lehenago aurkeztea eskatzen du EBAk). Gainera, derrigorrezkoa izateari utziko dio SEPA serieko lehen zordunketa gisa (FRST) zordunketa errepikakorrak bidali aurretik (RCUR).

BBVA eta SEPA

BBVAk SEPA transakzioen jaulkipena eskaintzen du, bai intsuldapenentzat bai finantzatutako zordunketentzat (Core eta B2B). SEPA operazioen bidalketa modu erosoan egin daiteke online bankuen edo ohiko euskarri telematikoen bidez.

Gainera, BBVAk balio erantsiko beste zerbitzu batzuk ditu: SEPA tresnen eskakizunen inguruko informazioa, SEPA fitxategiak egiteko programak, martxan jartzeko aholkularitza, zordunketen epemugak berrirok kalkulatzeko zerbitzua, zordunketetan 640 karaktereko kontzeptu luzatua, bihurketa zerbitzua, BBVA onuradunei egunean ordainketa, egunean BBVA kontuen zordunketa jomugak aurkeztea, kontu zordunen aldaketen inguruko informazioa, eta abar.

Herrialde bakoitzean eskura diren kanal eta formatuen xehetasunak ezagutzeko, jar zaitez harremanetan BBVAko bulego batekin.

Buletinak

Kontsultatu BBVAk SEPA albisteei buruz argitaratzen duen buletinaren edizio guztiak: ezagutu sakon zer berezitasun dituzten SEPA tresnek, zer ondorio dakarzkioten zure enpresari, eta zein diren jarraibide gomendagarrienak.

Portaera

Jokabide-kode hau BBVAren Administrazio Kontseiluak onetsia izan zen 2015eko maiatzaren 28an.

(565 KB) - - Jokabide kodea

 

Eskainitako finantza zerbitzuekin desadostasuna edo eztabaida izanez gero, BBVAk eskura jarriko dizkizu BBVA taldeko Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua eta BBVA taldeko Bezeroaren Defendatzailea.

Norengana jo?

Zure idatziak igorri ahal izango dituzu, BBVA Taldeko Espainiako bezeroa defendatzeko Araudiaren arabera. Hura eskuragarri izango duzu, edozein BBVA bulegotan eta hurrengo estekan.

Lehendabizi, bezeroarentzako arreta zerbitzura jo behar da, salbu eta banako pentsio planen kasuan (halakorik bada, Bezeroaren Defendatzailearengana jo behar da).

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuak aurkako ebazpena ematen badu, bezeroek Bezeroaren Defendatzaileari aurkeztu ahal izango dizkiote Araudian ezarritako muga kuantitatiboen barruan dauden kexak edo erreklamazioak. Aukera hau aintzat hartzen da, ondoren zehazten diren Erreklamazio Zerbitzuetaera zuzenean jotzeko aukera alde batera utzi gabe.

El Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del Cliente deberán dar contestación en el plazo máximo de dos meses, contados a partir de la fecha en que la queja o reclamación fuera presentada.

En las quejas o reclamaciones presentadas por usuarios de servicios de pago en relación con los derechos y obligaciones que se derivan de los Títulos II y III del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago, el Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del Cliente deberán dar contestación a más tardar quince días hábiles después de la recepción de la queja o reclamación. En situaciones excepcionales, si no puede ofrecerse una respuesta en el plazo de quince días hábiles por razones ajenas a la voluntad del Servicio de Atención al Cliente o del Defensor del Cliente, la instancia
competente enviará una respuesta provisional, en la que indique claramente los motivos del retraso de la contestación a la reclamación y especifique el plazo en el cual el usuario de los servicios de pago recibirá la respuesta definitiva. En cualquier caso, el plazo para la recepción de la respuesta definitiva no excederá de un mes.

El cliente podrá acudir a los Servicios de Reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones si la respuesta del Servicio de Atención al Cliente o del Defensor del Cliente no hubiera sido satisfactoria o si no hubiera recibido respuesta tras acreditar haber transcurrido los siguientes plazos máximos desde la fecha de presentación de la queja o reclamación: quince días hábiles si la queja o reclamación versa sobre un servicio de pago, un mes si la queja o reclamación no versa sobre un servicio de pago y el cliente es un consumidor residente en la Unión Europea, y dos meses si la queja o reclamación no versa sobre un servicio de pago y el cliente es un consumidor no residente en la Unión Europea o es un no consumidor. Además si el cliente es un consumidor residente en la Unión Europea no podrá acudir a los Servicios de Reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones transcurrido más de un año desde la interposición de la queja o reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del Cliente.

Antes de recurrir a estos servicios, la normativa (Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre del Ministerio de Economía y Hacienda (B.O.E. del 29 de octubre), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios) exige que el cliente justifique haber acudido previamente al Servicio de Atención al Cliente o a la Oficina del Defensor del Cliente.

Nola?

Bezeroarentzako arreta zerbitzua

Eskutitz bidez

Apartado de Correos 1598

28080 Madrid

Posta elektronikoaren bidez

Helbide elektronikoa: servicioatencioncliente@grupobbva.com

 • Bezero bazara eta horrez gain bbva.es erabiltzen baduzu, egin dezakezu hemen klikatuz.
 • Si eres cliente pero no eres usuario de bbva.es pincha aquí. Erabiltzaile egin, posta elektronikoaren bidez helarazten dizkizugun jakinarazpenak seguruak izan daitezen.
 • Si no eres cliente pinche aquí.

Bezeroaren Defentsarako Bulegoa

Rafael García-Valdecasas Fernández

Eskutitz bidez

Apartado de Correos 14460

28080 Madrid

Posta elektronikoaren bidez

Helbide elektronikoa: defensordelcliente@bbva.com

Erakunde gainbegiratzaileetako erreklamazio zerbitzuak

Araudiaren arabera (EHA/2899/2011 Agindua, urriaren 28koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena [BOE, urriaren 29koa], gardentasunari eta bankuko zerbitzuen babesari buruzkoa), zerbitzu horietara jo aurretik, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzura edo Bezeroaren Defendatzailearen Bulegora jo izana justifikatu behar du bezeroak.

Espainiako Bankuaren Erreklamazio Zerbitzua

Calle Alcalá 48, 28014 Madril.

Balore Merkatuko Batzorde Nazionaleko Inbertitzailearentzako Arreta Bulegoa

Calle Edison 4, 28006 Madril.

Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiko Erreklamazio Zerbitzua

Paseo de la Castellana 44, 28046 Madril.

Kontsumoa

Erreklamazio-orriak

Hauek dira zenbait Autonomia Erkidegotan kokatutako bulegoak dituzten Kreditu-erakundeei Erreklamazio-orriak kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskura izatea exijitzen dieten Autonomia Erkidegoak:

 • Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Valencia

Intzidentzia eta erreklamazioetarako telefonoa 900 812 679

Auziak sarean ebazteko plataforma

UE 524/2013 Erregelamenduan ezarritakoaren arabera (UE 524/2013 Erregelamendua, 2013ko maiatazen 21ekoa, kontsumoko auziak sarean ebazteari buruzkoa), jarraian dago Europako Batzordeak martxan jarri duen auziak sarean ebazteko plataformarako esteka, eta bertara jo ahal izango dute bezeroek sareko finantza zerbitzuen inguruan sortutako desadostasun edo eztabaida argitzeko:

http://ec.europa.eu/odr

Banku eragiketen gardentasuna eta bezeroarenganako babesa araupetzen duen Araudia, arloen arabera antolatuta

Bezeroaren arretarako eta defentsarako zerbitzua:

 • Finantza-sistema erreformatzeko neurrien inguruko azaroaren 22ko 44/2002 Legea, ekonomia jasangarriaren inguruko martxoaren 4ko 2/2011 Legeak aldatuta.
 • ECO/734/2004 Agindua, martxoaren 11koa (BOE, martxoaren 24koa), finantza erakundeetako bezeroarenganako arretarako eta bezeroaren defentsarako Sailen eta Zerbitzuen ingurukoa.
 • Azaroaren 16ko ECC/2502/2012 Agindua: beraren bidez, araupetzen da erreklamazioak Espainiako Bankuaren, Balore Merkatuko Batzorde Nazionalaren eta Aseguru eta Pentsioen Zuzendaritza Nagusiaren erreklamazio-zerbitzuen aurrean aurkezteko prozedura.
 • Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Eragiketen gardentasuna eta bezeroen babesa, eta kontsumitzailearen babesaren inguruko beste araudia:

 • EHA/2899/2011 Agindua, urriaren 28koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioari buruzkoa (BOE, urriaren 29koa), gardentasunari eta bankuko zerbitzuen bezeroen babesari buruzkoa.
 • Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
 • Uztailaren 11ko 22/2007 Legea, kontsumitzaileentzat diren finantza-zerbitzuak urrutira merkaturatzearen ingurukoa.
 • Azaroaren 16ko Legegintzazko 1/2007 Errege Dekretua. Beraren bidez, ontzat eman ziren Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina eta osagarrizko bestelako legeak.

Hipoteka-maileguak:

 • Martxoaren 30eko 2/1994 legea, hipoteka-maileguen subrogazio eta aldaketaren ingurukoa.
 • EHA/2899/2011 Agindua, urriaren 28koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioari buruzkoa (BOE, urriaren 29koa), gardentasunari eta bankuko zerbitzuen bezeroen babesari buruzkoa.
 • Apirilaren 25eko 2/2003 Errege Lege Dekretua, erreforma ekonomikoaren ingurukoa.
 • Azaroaren 11ko 36/2003 Legea, erreforma ekonomikoko neurrien ingurukoa.
 • Martxoaren 26ko 1/2012 Legea, Kontsumitzaileen Eskubideak Babestearen ingurukoa, Hipoteka Kontratazioaren Gardentasunaren Sustapenaren bidez, Madrilgo Erkidegoan.
 • Martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretua, baliabiderik gabeko zordunak babesteko premiazko neurrien ingurukoa.
 • Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
 • Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Kontsumorako kreditua:

 • Apirilaren 23ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/48/CE Araua, kontsumorako kredituzko kontratuen ingurukoa. Haren bidez, Kontseiluaren 87/102/CEE Araua indargabetzen da
 • 16/2011 Legea, ekainaren 24koa (BOE, ekainaren 25ekoa), kontsumorako kredituen kontratuei buruzkoa.

Kontrataziorako baldintza orokorrak:

 • Apirilaren 13ko 7/1998 Legea, kontrataziorako baldintza orokorren ingurukoa.
 • EHA/1718/2010 Agindua, ekainaren 11koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena (BOE, ekainaren 29koa), bankuko zerbitzu eta produktuak kreditu erakundeentzat eta ordainketa erakundeentzat ezagutarazteko modua arautu eta kontrolatzeari buruzkoa, 6/2010 Zirkularrak, irailaren 28koak, Espainiako Bankuarenak (BOE, urriaren 11koa), bankuko zerbitzu eta produktuak ezagutarazteari buruzkoak, garatutakoa. EHA/1717/2010 Agindua, ekainaren 11koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena (BOE, ekainaren 29koa), inbertsio zerbitzu eta produktuak ezagutarazteko modua arautu eta kontrolatzeari buruzkoa.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren eta Kultura Sailaren uztailaren 1eko 123/2008 Dekretua (uztailaren 16ko Euskal Autonomia Erkidegoko BO), kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideen ingurukoa.
 • Kataluniako Parlamentuaren uztailaren 20ko 22/2010 Legea (uztailaren 23ko DOGC), Kataluniako Kontsumoaren Kodearen ingurukoa.
 • 16/2011 Errege Lege Dekretua, urriaren 14koa (BOE, urriaren 15ekoa), kreditu erakundeetako gordailuen berme funtsa sortzekoa; eta 628/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena (BOE, ekainaren 3koa), hauek aldatzen dituena: 2606/1996 Errege Dekretua, abenduaren 20koa (BOE, abenduaren 21ekoa), kreditu erakundeetako gordailuen berme funtsei buruzkoa; eta 948/2001 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa (BOE, abuztuaren 4koa), inbertitzaileen kalte-ordainetako sistemei buruzkoa.
 • 5/2012 Zirkularra, ekainaren 27koa, Espainiaren Bankuarena (BOE, uztailaren 6koa), kreditu erakundeei eta ordainketa zerbitzuen hornitzaileei zuzendutakoa, bankuko zerbitzuen gardentasunari eta maileguak ematerakoan hartu beharreko erantzukizunari buruzkoa.
 • Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del Documento Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los sitios web de comparación de cuentas de pago, y que modifica la Circular
  5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.

Ordainketa Zerbitzuak:

 • Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
  noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE.
 • Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
 • Ekainaren 14ko EHA/1608/2010 Agindua, ordainketa-zerbitzuei aplikatu beharreko baldintza-gardentasunaren eta informazio-baldintzen ingurukoa.
 • Reglamento (UE) 260/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
  marzo, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las
  transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) 924/2009.
 • Ekonomia Jasangarriaren inguruko martxoaren 4ko 2/2011 Legea

Inbertsio Zerbitzuak:

 • Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
 • Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Economía y
  Hacienda (B.O.E. del 16 de febrero), sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, desarrollado por la Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio (B.O.E. del 23 de junio), del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de tarifas y contratos tipo.
 • Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, y por el que se modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos en materia de mercado de valores.
 • Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-tipo.
 • Circular 3/2016, de 20 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 7/2011, de 12 de diciembre, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-tipo.
 • Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores.

Moneta-kanbioen ezarpenetako titularrak:

 • Urriaren 29ko 6/2001 Espainiako Bankuaren Zirkularra, moneta-kanbioen ezarpenetako titularren ingurukoa, abenduaren 18ko 3/2009 Espainiako Bankuaren Zirkularrak aldatuta.

Gordailuen berme funtsaren araudiarekin bat etorriz, estaldura bikoitza dago: bata, gordailuetarako; eta bestea, baloreetarako. Batean zein bestean, bermearen zenbatekoa 100.000 € da, gehienez jota.

(33 Kb) -- Gordailuen berme-funtsa

Araudia

Araudiak

Orrialde honetan jaso diren merkatuko azpiegituren webguneetarako estekak informatzeko soilik sartu dira; beraz, webgunean ageri den informazioa argigarria baino ez da. Webguneko informazioa ezin izango da ulertu aholkularitza finantzario gisa. Eragiketak egiteko gomendiotzat ere ez da jo behar, eta ez da oinarritzat hartuko bide jakin batetik zerbait erabakitzeko. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAk edo BBVA taldeko beste edozein erakundek (aurrerantzean, BBVA) ez du zertan jakinaraziko aldaketak izan direla orriko edukian, ezta hura eguneratuko ere. BBVAk iturri fidagarritzat joko ditu orrialde honetan jaso diren merkatuko azpiegituren webguneetarako estekak, baina, arrazoizko neurriak hartu diren arren informazioa okerra edo zalantzagarria ez dela ziurtatzeko, BBVAk ez du adierazten edo bermatzen, ez berariaz, ez inplizituki, zehatza eta osoa denik, ezta eguneratuta dagoenik ere, eta ezin da fidagarria balitz bezala erabili. BBVAk berariaz uko egiten dio dokumentuan jasotako informazioan egon litekeen akats edo ez esateen ondoriozko erantzukizunari.

BBVA dokumentazioa

 • EMIR araudiaren ondorioetarako arriskuen berri emateko dokumentua: ikusi dokumentua
 • CSDR araudiaren ondorioetarako arriskuen berri emateko dokumentua: hemen jarriko da, BBVArentzat legez eskatzekoa denean.

Birkapitalizazio tresnei buruzko informazioa

Bankuen egoera leheneratzeari eta bankuen arazoak konpontzeari buruzko zuzentarauaren ebazpen erregimenari lotutako finantza tresnei buruzko informazioa.

(38 kB) -- Birkapitalizazio tresnei buruzko informazioa

(39 Kb) -- Banco Popular Español SAri buruzko informazioa

Dentro de BBVA contamos con una política de comunicación comercial o publicitaria donde se establecen los criterios y procedimientos adecuados para asegurar que se cumplen las normas, principios y criterios generales de la normativa aplicable en materia de publicidad, siendo la siguiente:

 • Las Órdenes EHA/1718/2010 y EHA/1717/2010, del 11 de junio, de regulación y control de la publicidad, en su artículo 4.
 • Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España en su Norma tercera.

Política de Comunicación Publicitaria de BBVA en España.