Mailegu pertsonalen simulatzailea: kalkulatu zure mailegua online

BBVAn behar duzun finantzaketa jartzen dugu zure eskura. Gure mailegu-simulatzailearekin zenbatekoa, itzultzeko epea, maileguaren kuota kalkulatu eta interesak jakin ahal izango dituzu.

Maileguaren hileko kuotaren eta interesen kalkulua ere egin ahal izango duzu, eta, halaber, ITNaren eta UTBaren interes-tasei hala nola komisioen guztizkoari buruzko informazioa lortu, zordundutakoarengatik itzuli beharreko zenbateko osoa jakin dezazun.

Gogoan izan mailegurako interesen simulazioko informazioa ez dela eskaintza bat; proposatutako adibidearen informazioa da soilik. Finantzaketa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAren aldez aurreko onarpenaren mende dago.

Online Mailegu Pertsonalaren eta Coche Online Maileguaren baldintzak 3 urtetik gorako antzinatasuneko ibilgailua duten bezeroentzat:

 • %7,20tik aurrerako ITN finkoa (%8,29ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta.
 • %8,20rainoko ITN finkoa (%9,38ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratu gabe.
 • Zenbatekoa: 3.000 €-tik 75.000 €-ra. Epea: 2 urtetatik hasi eta 8 urtera arte. Hileko kuotaren ordainketa: hilabete bakoitzaren azken eguna.
 • Aurretik osorik edo partzialki kitatzeagatiko komisioa, kitatzeko dagoen zenbatekoari dagokionez: %0,50, ordaintzeko geratzen den epea ez bada 12 hilabete baino gehiago, eta %1, hori baino gehiago bada.

Adibidea nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta 96 hilabeteko (8 urte) eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. ITNa %7,20, UTBa %8,29. Hileko kuota konstantea: 137,33 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa (%2,30): 230 €. Posta gastuak: 0,75 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 13.486,27 €.

Adibidea nomina eta pentsioa BBVAn helbideratu gabe 96 hilabeteko eperako (8 urte) 10.000 €-ko zenbateko batentzat. ITNa %8,20, UTBa %9,38. Hileko kuota konstantea: 142,39 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa (%2,30): 230 €. Posta gastuak: 0,75 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 13.970,83 €.

Mailegua hileko azken egunean formalizatzen dela kalkulatuta.

Coche Online Mailegu Pertsonalarentzako baldintzak 3 urte baino gutxiagoko antzinatasuneko ibilgailua duten bezeroentzat:

 • %5,95etik aurrerako ITN finkoa (%6,95eko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta.
 • %6,95erainoko ITN finkoa (%8,02ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratu gabe.
 • Zenbatekoa: 3.000 €-tik 75.000 €-ra. Epea: 2 urtetatik hasi eta 8 urtera arte. Hileko kuotaren ordainketa: hilabete bakoitzaren azken eguna.
 • Aurretik osorik edo partzialki kitatzeagatiko komisioa, kitatzeko dagoen zenbatekoari dagokionez: %0,50, ordaintzeko geratzen den epea ez bada 12 hilabete baino gehiago, eta %1, hori baino gehiago bada.

Adibidea nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta 96 hilabeteko (8 urte) eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %5,95eko ITNa, %6,95eko UTBa. Hileko kuota konstantea: 131,17 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa (%2,30): 230 €. Posta gastuak: 0,75 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 12.894,36 €.

Adibidea nomina eta pentsioa BBVAn helbideratu gabe 96 hilabeteko eperako (8 urte) 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %6,95eko ITNa, %8,02ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 136,09 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa (%2,30): 230 €. Posta gastuak: 0,75 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 13.366,41 €.

Mailegua hileko azken egunean formalizatzen dela kalkulatuta.

Eraginkortasun Energetikorako Maileguaren eta Coche Ecológico Maileguaren baldintzak bezeroentzat:

 • %4,95etik aurrerako ITN finkoa (%5,23ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta.
 • %5,95erainoko ITN finkoa (%6,28ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratu gabe.
 • Zenbatekoa: 3.000 €-tik 75.000 €-ra. Epea: 2 urtetatik hasi eta 8 urtera arte. Hileko kuotaren ordainketa: hilabete bakoitzaren azken eguna.
 • Aurretik osorik edo partzialki kitatzeagatiko komisioa, kitatzeko dagoen zenbatekoari dagokionez: %0,50, ordaintzeko geratzen den epea ez bada 12 hilabete baino gehiago, eta %1, hori baino gehiago bada.

Adibidea nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta 96 hilabeteko (8 urte) eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %4,95eko ITNa, %5,23ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 126,36 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Posta gastuak: 0,75 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 12.202,76 €.

Adibidea nomina eta pentsioa BBVAn helbideratu gabe 96 hilabeteko eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %5,95eko ITNa, %6,28ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 131,17 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Posta gastuak: 0,75 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 12.664,36 €.

Mailegua hileko azken egunean formalizatzen dela kalkulatuta.

Eskaintza baliozkoa da 2022ko uztailaren 31ra arte. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.k onartu behar du finantzaketa.

Online Mailegu Azkarraren baldintzak bezero berrientzat:

 • %5,20tik aurrerako ITN finkoa (%5,49ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta.
 • %6,20ko ITN finkoa (%6,54ko UTBa) nomina edo pentsioa BBVAn helbideratu gabe.
 • Zenbatekoa: 3.000 €-tik 20.000 €-ra arte. Epea: 2 urtetatik hasi eta 8 urtera arte. Hileko kuotaren ordainketa: hilabete bakoitzaren azken eguna.
 • Aurretik osorik edo partzialki kitatzeagatiko komisioa, kitatzeko dagoen zenbatekoari dagokionez: %0,50, ordaintzeko geratzen den epea ez bada 12 hilabete baino gehiago, eta %1, hori baino gehiago bada.

Adibidea nomina edo pentsioa BBVAn helbideratuta 96 hilabeteko (8 urte) eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %5,20ko ITNa, %5,49ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 127,55 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Posta gastuak: 0,75 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 12.317,15 €. 

Adibidea nomina eta pentsioa BBVAn helbideratu gabe 96 hilabeteko eperako 10.000 €-ko zenbateko batentzat. %6,20ko ITNa, %6,54ko UTBa. Hileko kuota konstantea: 132,39 €. Mailegatutako zenbatekoaren gaineko irekitze komisioa: 0 €. Posta gastuak: 0,75 € hilean. Zordundutako zenbateko osoa: 12.781,51 €. 

Mailegua hileko azken egunean formalizatzen dela kalkulatuta.

2022ko irailaren 28tik urriaren 26ra arte bezero berrientzako 20.000 €-ra arte eta titular bakarreko mailegu azkarraren kontratazio digitalerako baldintza esklusiboak. Produktua ez dago eskuragarri BBVAren bulegoetan. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.k onartu behar du finantzaketa.

Ordainketa Babesteko Asegurua kontratatzen baduzu, zure maileguaren UTBa aldatu egin daiteke, aseguruaren Finantzatutako Prima Bakarraren (FPB) kostua maileguaren zenbatekoan sartuko delako eta guztira zor den zenbatekoari eragingo diolako.

Webgune hau reCAPTCHAren bidez babestuta dago eta Pribatutasun-politikak eta Zerbitzu-baldintzak aplikatzen dira.