2. Ajudes per a les famílies nombroses

Segons un estudi de la Federació de Famílies Nombroses i la Fundación Madrid Vivo realitzat a finals de 2017, la situació econòmica de les famílies nombroses dista molt de l'estereotip de família acomodada d'antany i, avui dia, la meitat de les famílies nombroses tenen problemes per arribar a finals de mes.

Per ajudar-les a afrontar les despeses que suposa l'arribada d'un nou membre a la família i les despeses futures que tindrà (per exemple, en educació) existeixen alguns beneficis i algunes ajudes per a famílies nombroses.

Hi ha dos tipus de beneficis: els estatals i els autonòmics.

La llei ha canviat i ara s'és família nombrosa fins que l'últim dels fills compleix 21 anys (26 si segueix estudiant)

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA