Com augmentar el crèdit d'una targeta

Aprèn a ampliar el límit de la teva targeta de crèdit.
La targeta de crèdit ha passat a formar part del dia a dia de moltes persones. Encara que la majoria dels usuaris concep aquesta eina com a mètode de pagament, pot funcionar igualment com a mètode de finançament. Igual que ocorre amb les línies de crèdit, el crèdit d'una targeta no és un valor inamovible, sinó que es pot modificar a vegades i en funció de les necessitats de l'usuari. Si vols saber com pots augmentar el crèdit de la teva targeta i les implicacions que aquesta decisió pot tenir per a tu, segueix llegint.
Bàner superior Targeta Después Bàner superior Targeta Después
Targeta Después
Podràs ajornar les compres i utilitzar-la en més de 6.000 caixers.

Com funciona una targeta de crèdit?

La targeta de crèdit és un producte financer que posa a disposició del seu titular una determinada quantitat de diners a crèdit. Amb aquest crèdit, l'usuari pot fer pagaments i obtenir efectiu encara que no disposi de saldo en el seu compte bancari . El crèdit de la targeta es pot utilitzar lliurement durant un període de temps establert, generalment d'un mes. Tanmateix, una vegada finalitzat aquest període, l'entitat bancària càrrega els pagaments realitzats amb la targeta al compte de domiciliació de l'usuari. En cas que aquest compte no tingui suficients fons, el propietari ha de tornar aquesta quantitat més una sèrie de comissions i interessos dins els terminis establerts en les condicions del seu compte corrent, com si d'una línia de crèdit es tractés.

Com s'estableix el crèdit d'una targeta?

El crèdit o límit de la targeta es fixa durant la seva contractació, i apareix entre les condicions del contracte que firma el propietari. Aquest crèdit reflecteix la quantitat màxima que el propietari de la targeta pot utilitzar durant el període marcat per l'entitat financera.

Les entitats bancàries determinen el crèdit de la targeta en funció del perfil socioeconòmic del sol·licitant. Igual que ocorre en contractar un préstec o crèdit, l'entitat analitza el nivell d'ingressos del client per valorar la seva solvència i fixar un límit de crèdit que aquest pugui assumir i que no suposi massa risc per al banc. No obstant això, aquesta xifra pot variar amb el pas del temps, o pot ser modificada si el propietari de la targeta així el desitja. Reduir el límit de la targeta no sol presentar cap dificultat, però augmentar-ho sí que requereix l'autorització de l'entitat.

Consideracions a l'hora d'augmentar el crèdit d'una targeta

La majoria de les entitats ofereixen la possibilitat d'augmentar el crèdit d'una targeta, però aquesta mesura comporta unes conseqüències que sempre han d'estudiar-se abans de prendre aquesta decisió. Així mateix, és fonamental valorar l'efecte que aquest augment de crèdit tindrà per al propietari de la targeta i si aquesta és l'opció més adequada.

En primer lloc, el titular ha de calcular la despesa en què va incórrer amb aquest nou límit, i si compta amb recursos suficients per assumir-ho. De vegades el nou límit ve preestablert per l'entitat, per la qual cosa pot que no s'adapti del tot a les necessitats de l'usuari. Igualment, per evitar un possible endeutament, han de considerar-se els interessos i comissions que s'aplicarien en cas que l'usuari no pogués pagar les despeses de la targeta al venciment del mes.

Un altre factor important a l'hora de prendre aquesta decisió, és si els motius pels quals es vol ampliar el crèdit són de pes, i si realment aquesta ampliació soluciona el problema. Aquests motius determinen a més si l'augment de crèdit ha de ser una mesura temporal o definitiva. Per exemple, si l'usuari decideix ampliar el límit del seu crèdit perquè s'acosta un període en què la seva despesa serà major, o perquè vol adquirir algun bé de valor superior al seu límit actual, probablement necessiti només una ampliació temporal. Si al contrari els seus ingressos s'han vist incrementats i, amb això, el seu nivell de vida en general ha canviat, pot que hagi de sol·licitar un augment definitiu.

Què fer per augmentar el crèdit d'una targeta

Sol·licitar un augment del crèdit d'una targeta és un procés força senzill, especialment ara que la majoria dels bancs ofereixen l'opció de fer tràmits en línia o mitjançant una aplicació per a mòbil. L'usuari només ha de sol·licitar a la seva entitat bancària l'autorització per ampliar el límit del seu crèdit. Si es tracta d'un augment temporal, aquest procés no sol requerir documentació ni un estudi massa exhaustiu, mentre que si l'augment és definitiu, sí és probable que es requereixi nova documentació i un període d'espera major. A més, ambdós casos compten amb els requisits comuns d'estar al corrent dels pagaments, i de no figurar en cap fitxer de morositat.

Per fer aquesta sol·licitud en una sucursal bancària, l'interessat ha d'acudir a la sucursal de la seva elecció i expressar la seva intenció d'augmentar el crèdit de la seva targeta. En funció de la situació financera de l'interessat i de l'augment sol·licitat, s'accepta la seva petició immediatament o es procedeix al seu estudi. En ambdós casos, el procés no es formalitza fins que el sol·licitant firma un nou acord en què s'especifiquen els nous límits del crèdit disponible en la targeta.

Bàner Central Targeta Después Bàner Central Targeta Después
Targeta de crèdit BBVA
Ajorna les compres amb la targeta Después i accedeix a més de 6.000 caixers.
Per fer aquest mateix procés en línia, el titular ha d'iniciar sessió en la seva aplicació bancària web o mòbil, i seleccionar la targeta per a què desitja sol·licitar una ampliació. Després, ha d'indicar el nou límit de crèdit de què desitja disposar, o triar-ho entre uns trams predeterminats pel banc. Igual que amb els tràmits presencials, aquesta ampliació pot autoritzar-se de manera automàtica o requerir diversos dies per al processament de la sol·licitud. No obstant això, és important recordar que no totes les entitats ofereixen l'opció d'obtenir un augment definitiu per aquesta via.
CTA Targeta Después CTA Targeta Después
Targetes - També et podria interessar Targetes - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem com pots utilitzar aquest servei per treure diners d'un caixer sense portar una targeta a sobre.
  • A BBVA t'expliquem les diferències entre una targeta de crèdit i una de dèbit d'una forma clara i senzilla.
  • T'expliquem com ingressar diners en un caixer perquè puguis fer-ho sempre que vulguis.
Targetes - Eines Targetes - Eines

Eines de targetes

  • Coneix les característiques de cadascuna de les targetes que BBVA té per a tu gràcies a aquest comparador.