Com es calcula el preu d'una assegurança de la llar

Descobreix com pagar només pel que tens assegurant correctament tant el contingut com el continent del teu habitatge

Amb una assegurança de la llar pots cobrir el continent i el contingut de l'immoble. El valor que ambdues parts sumin, tanmateix, farà variar el preu anual que haurà d'abonar l'assegurat, ja que, en definitiva, el preu d'una assegurança de la llar es regeix per allò que salvaguarda. Per això, no és el mateix contractar una assegurança per al teu habitatge habitual en propietat que, per exemple, assegurar una segona residència en lloguer a la costa o al poble.

Ara bé, què és el contingut i què és el continent? Què cobreix una assegurança de la llar? I, el més important, com es calcula el preu d'una assegurança de la llar? Coneix les respostes en aquest article, així com una opció competitiva per assegurar el teu habitatge.

Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

El preu d'una assegurança de la llar: contingut i continent

A l'hora de fixar el preu d'una assegurança de la llar, el que es fa és valorar la quantia econòmica a què puja tant contingut com el continent. Per norma general, encara que pot variar d'una companyia a una altra, el “contingut” d'un immoble és tot allò que es troba dins un pis, com ara els mobles, la roba, els béns de la llar, els electrodomèstics, etc. En canvi, aquelles parts fixes que constitueixen l'immoble són el que s'anomena “continent”. És a dir, allò que conté tot el que hi ha dins l'habitatge.

La suma resultant de contingut i continent suposa un valor que, en termes de l'asseguradora, es tradueix en un preu anual acordat en la pòlissa. Ara bé, quins criteris es fan servir per valorar el contingut i el continent?

El contingut

Com hem vist, contingut es considera tot allò que hi ha a l'interior d'una casa. Ara bé, tots aquests objectes poden tenir valors molt diferents en funció de la seva qualitat i la seva antiguitat. Així mateix, hi ha certs objectes, com per exemple les joies, que es poden tenir en compte de manera independent a l'hora d'assegurar-los. Seguidament trobaràs algunes pautes per assegurar-ho tot correctament:

  • Electrodomèstics i tecnologia: assegura't de garantir el valor dels teus objectes. En qualsevol habitatge hi ha nombrosos electrodomèstics i objectes electrònics que, en el seu conjunt, suposen un valor notable de l'habitatge. En cas d'un robatori, per exemple, si se sostreu algun d'aquests objectes, caldrà restituir-lo. Per això és important que en la pòlissa de l'assegurança hi figurin amb el seu valor real.
  • Béns personals: inclouen l'aixovar bàsic d'una casa i tots aquells accessoris d'ús més quotidià. Per tant, quan contractis una assegurança de la llar, estaràs protegint contra imprevistos la teva roba, tant de vestir com de llit, així com altres béns personals. Ara bé, si entre les teves possessions hi ha objectes de gran valor, com ara joies o obres d'art, hauran de figurar de manera específica en la pòlissa.
  • Objectes de gran valor: tens joies o obres d'art a casa? Si la resposta és afirmativa i vols que l'assegurança de la llar cobreixi el seu valor en cas de robatori, a l'hora de signar la pòlissa s'hi hauran d'esmentar de manera específica. En aquest sentit, has de saber que cada companyia asseguradora estableix les condicions sobre el que es consideren joies i objectes de valor especial (obres d'art, quadres, col·leccions de monedes, etc.) i quin valor mínim o unitari han de tenir perquè es considerin com a tals.
  • Altres béns: és important que asseguris realment tot el que tinguis a casa. En el contingut d'una assegurança de la llar es poden assegurar, per exemple, objectes transportables, com el mòbil o l'ordinador, fins i tot si te'ls roben fora de casa. Així mateix, les assegurances de la llar més competitives t'ofereixen assistència en casos concrets, com per exemple si necessites algun servei de manteniment a casa (penjar quadres, instal·lar llums, muntatge de mobles, etc.) o si et cal ajuda en línia o a domicili amb l'ordinador, la tauleta o el telèfon intel·ligent (servei de recuperació de dades, còpia de seguretat en el núvol, configuració del control parental, etc.).

El continent

A més del contingut, qualsevol assegurança de la llar serveix per cobrir possibles imprevistos en el continent (d'acord amb el que estableix el contracte d'assegurança), és a dir, les parets, sostres o terres, així com les instal·lacions. És a dir, des de la instal·lació elèctrica o les canonades de l'aigua o de la calefacció passant pels terres, les parets, els sostres i tot allò que sigui fix i propi de l'immoble es considerarà continent. En aquest sentit, també es considera que són continent tots aquells elements que, sempre que siguin d'ús privat i estiguin en el recinte de l'habitatge, siguin annexos a aquest. És a dir, patis, terrasses, garatges, trasters, piscines, etc.

D'aquesta manera, assegurant el continent es garanteix que, en el pitjor dels casos, si com a conseqüència d'un sinistre es produeix la destrucció total de l'immoble (per exemple, l'incendi total de l'habitatge assegurat) o d'una part d'aquest (com ara una fuita en una canonada del bany), es pugui restituir l'habitatge assegurat a l'estat anterior al de l'ocurrència del sinistre i recuperar el valor de l'immoble com si no hagués passat res.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Com estalviar contractant una assegurança de la llar?

En una casa, cadascun hi té el que hi té. Per això, el preu d'una assegurança competitiva és aquell que valora ni per sobre ni per sota la quantia del contingut i del continent. Aquí hi ha un doble risc d'error en la valoració:

  • Pagar “doblement” per algunes cobertures, per exemple, en el cas d'un habitatge, si aquestes també les cobreix l'assegurança de la comunitat. En aquest sentit, cal aclarir que en el mercat hi ha algunes assegurances de la comunitat que et donen l'opció de cobrir alguna cobertura particular, com per exemple els danys per aigua que causin les canonades privatives de l'habitatge. Normalment, les assegurances comunitàries cobreixen només els danys que es produeixen a les zones comunes de l'edifici (per exemple, el trencament d'un mirall situat a l'entrada de la comunitat, una fuita d'aigua de la canonada comunitària, un incendi al portal, etc.), però tot el que passi de portes endins de l'habitatge és aconsellable tenir-ho assegurat amb una assegurança d'habitatge particular que cobreixi els danys que es produeixin a casa teva (per exemple, el trencament del vidre de la porta del rebedor, una fuita d'aigua al bany, un incendi a la cuina perquè s'ha deixat oblidada una paella al foc, etc.). Per això, és molt important saber què cobreix l'assegurança de la comunitat, ja que així ens estalviarem sorpreses.
  • Pagar de menys, cosa que, a l'hora de la veritat, suposarà que en realitat perdis molt més que diners en cas que pateixis un dany.

Tal com hem vist, les dues opcions són desaconsellables per molts motius. Així que, si el que vols és estalviar en la teva assegurança, no menyspreïs el valor dels teus béns i assegura l'habitatge segons el que realment hi tinguis.

Una altra qüestió que cal tractar és si el fet de disposar d'alarma connectada a una central receptora o tenir porta blindada a l'habitatge pot suposar un estalvi en el preu de l'assegurança. Normalment, les companyies d'assegurances valoren de forma positiva les mesures de seguretat de què disposa l'habitatge i, fins i tot de vegades, pot ser determinant per acceptar o no el risc a assegurar.

I com podem pagar menys? Una altra possibilitat és revisar la forma de pagament de l'assegurança, la vinculació d'altres assegurances en la mateixa companyia o la contractació de noves. Algunes companyies d'assegurances presenten ofertes més competitives quan el pagament del rebut es fa de manera anual (ja que així s'asseguren el cobrament de la totalitat de la pòlissa des de l'inici de la contractació), o bé, si ja tens altres productes contractats amb ells, t'apliquen un descompte addicional en la contractació d'una nova assegurança.

En aquest sentit, gràcies a BBVA Pla EstarSeguro, els clients disposen d'un servei que els permet agrupar el pagament de les seves assegurances contractades a BBVA Seguros i fraccionar el pagament en 12 mensualitats sense interessos, a més de gaudir d'una bonificació de fins al 15% en totes les pòlisses incloses en el Pla, en funció del nombre d'assegurances incorporades.

Si vols més informació sobre l'oferta de BBVA i saber el preu de la teva assegurança de la llar, entra a bbva.es. Amb aquesta assegurança, a més del contingut i el continent del teu habitatge, podràs accedir a altres serveis inclosos en la teva pòlissa sense cap cost addicional, com ara el Servei Manetes i l'assistència informàtica en línia i a domicili. Fes una ullada al que el nostre banc té preparat per a tu.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.