Què és un fitxer de morosos

Caure en un d'aquests temuts registres pot limitar molta la nostra capacitat d'accedir a finançament.

Una llista o fitxer de morosos és un registre on s'inclou a totes aquelles persones físiques o jurídiques que han incorregut en algun tipus d'impagament. Sota aquesta definició, tanmateix, s'amaga un ampli ventall de formes d'acabar en un d'aquests fitxers, que perjudiquen enormement qui hi figura, ja que restringeix de manera notable el seu accés a qualsevol tipus de finançament.

Aquests fitxers s'utilitzen a Espanya com una eina d'informació per a multitud d'empreses, entre les quals les entitats financeres, que necessiten conèixer l'historial o situació de pagaments dels seus clients.

Bàner superior simulador Bàner superior simulador
Troba el finançament que necessites
Calcula la quota del teu préstec de forma ràpida i senzilla.
Hi ha diverses llistes de morosos actives avui dia. Una de les més importants és la que gestiona l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit, l'ASNEF; un altre dels fitxers que més consulten les empreses és el que porta el Registre d'Acceptacions Impagades, conegut pel seu acrònim, el RAI. Finalment, un altre dels registres més coneguts és el BADEXCUG, que controla l'empresa EXPERIAN.

Com s'arriba a un fitxer de morosos?

Quan pensem en un fitxer de morosos creiem que només s'hi reflecteixen els noms dels grans deutors, persones que no han tingut cura de les seves finances i ara deuen grans quantitats de diners a molts creditors. En realitat no és així, i per acabar en un d'aquests fitxers no cal ni tenir un deute elevat ni tenir nombrosos creditors.

A Espanya, les llistes de morosos estan regulades per la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. Al final, la nostra informació patrimonial i financera és un bé més que hem de cuidar. Així, per entrar en un fitxer de morosos, la primera condició és tenir un deute que, almenys, faci quatre mesos que està vençut. La quantitat del deute no és rellevant. Una persona pot ser inscrita en un d'aquests fitxers tant amb un deute de 20 € o 30 €, com amb un de 10.000 €.

A més, abans que el creditor ens registri en una llista de morosos, ens haurà d'haver requerit el pagament del deute mitjançant correu certificat. Ja en darrera instància, serà el responsable del fitxer de morosos l'encarregat d'avisar-nos que ens han inclòs a la llista en un període que no pot superar els 30 dies.

Llavors s'obre una finestra temporal en què podem saldar el nostre deute i ser eliminats ràpidament de la llista abans que la nostra inclusió tingui efectes negatius per al nostre perfil com a client.

Bàner central simulador Bàner central simulador
Descobreix el simulador de préstecs de BBVA
Viatjar, comprar mobles nous o ampliar els teus estudis és més fàcil amb els préstecs en línia.

Quines conseqüències té estar en un fitxer de morosos?

Quan figurem en una llista de morosos, les nostres opcions d'accedir a préstecs i crèdits (en definitiva, a finançament bancari), es veuran reduïdes de manera radical. A partir de llavors, els bancs i altres entitats que ofereixen crèdit recelaran de la nostra capacitat de pagar deutes i, per tant, en poques ocasions, per no dir cap, ens concediran diners o crèdit.

Com se surt d'una llista de morosos?

Per sortir d'una llista de morosos cal pagar el deute que ens exigeixen i pel qual ens han registrat en un d'aquests fitxers. Una vegada afrontat el pagament, la gestora de la llista ha d'esborrar-nos de les seves dades en un termini màxim d'un mes; això sí, abans, consultarà l'empresa que ens hi va registrar en primer lloc per comprovar que, efectivament, ens hem fet càrrec de les factures pendents.

D'altra banda, la llei limita a sis anys el temps màxim que podem romandre en una d'aquestes llistes de morosos, temps després del qual les nostres dades s'hauran d'esborrar de la llista en què estiguem inclosos.

Estar registrat com a morós pot ser un bon maldecap per a qualsevol persona que vulgui tenir una activitat financera normal. Per això és molt important estar al dia de tots els pagaments i, encara que reclamem factures que no considerem legítimes, no hauríem de permetre que les nostres dades s'inscriguin en cap llista de deutors.

CTA calcula CTA calcula
Préstecs - També podria interessar-te Préstecs - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem com funciona una reunificació de deutes, a més dels seus avantatges i inconvenients.
  • Una de les garanties més grans que té el banc per assegurar-se la devolució del préstec és la nòmina.
  • T'expliquem en què consisteixen els crèdits a l'instant i com se'n pot aconseguir un.
Préstecs - Eines Préstecs - Eines

Eines de préstecs

  • Calcula les condicions de finançament del préstec que necessites amb el nostre simulador i en només 3 minuts.
  • T'ajudem a calcular les condicions de finançament del teu proper cotxe amb el nostre simulador de préstecs especialitzat.