Què és un pla de pensions conservador

Descobreix els avantatges i inconvenients dels plans amb menys risc.
Els plans de pensions són instruments d'estalvi que tenen com a objectiu principal generar un estalvi amb què complementar la pensió pública després d'accedir a la jubilació. Aquests vehicles d'inversió poden classificar-se com a més o menys conservadors en funció del tipus d'actius en què inverteixen. Un pla de pensions conservador inverteix en actius de baix o molt baix risc, i és el que s'analitza amb deteniment en aquest article.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Què són els plans de pensions?

En primer lloc, és necessari abordar amb més detall les característiques dels plans de pensions. Aquests són vehicles d'estalvi previsional a llarg termini que permeten als partícips invertir una part dels seus diners per intentar treure'n el màxim partit en termes de rendibilitat per al moment que els rescatin, per la contingència de jubilació o una altra. La seva principal diferència respecte d'altres productes d'inversió és que les aportacions estan fiscalment incentivades, per la qual cosa els seus beneficis no es deriven només dels resultats de la inversió, sinó també de la reducció de les càrregues tributàries en el moment de l'aportació.

Funcionament i classificació dels plans de pensions

Encara que les seves característiques fiscals i les condicions en què es pot efectuar el reemborsament del capital són diferents de les d'altres productes d'estalvi, el funcionament dels plans de pensions és molt similar al dels fons d'inversió. De fet, els plans de pensions s'adscriuen a fons de pensions. Els inversors compren participacions en un fons que gestiona de forma col·lectiva el capital en funció d'una política d'inversió establerta per endavant. Tenint en compte el tipus d'actius a què es dedica el fons, els plans de pensions poden classificar-se entre plans de renda fixa, variable, mixta o plans garantits; els primers i els últims són els plans que es consideren més conservadors.

Plans de pensions de renda fixa

Els plans de pensions de renda fixa són, com el seu nom indica, els que inverteixen en actius d'aquest tipus. La cartera típica d'aquests plans aposta per actius del mercat monetari o títols de renda fixa de governs o d'empreses amb alta qualificació creditícia i venciments a curt termini. Són actius de baixa volatilitat, per bé que la seva rendibilitat esperada és més limitada. Encara que es tracta de productes de baix risc, el seu rendiment està estretament lligat a la conjuntura econòmica, i en situacions de creixement econòmic negatiu com les dels últims anys poden quedar afectats per variables de mercat, fonamentalment els tipus d'interès.

Plans de pensions garantits

Els plans de pensions garantits són també una opció amb mínim risc, molt adequada per als perfils d'inversió més conservadors. En aquests casos, les entitats gestores ofereixen als titulars la seguretat que poden recuperar un percentatge de la seva inversió inicial, que pot ser el 100%, sempre que el partícip esperi a la data de venciment, que és quan s'aplica la garantia. En cas que aquestes condicions no es compleixin i s'intenti rescatar el pla abans de la data acordada, es perd la garantia i el rescat es fa en funció del valor liquidatiu de les participacions en aquell moment, la qual cosa pot ocasionar pèrdues si es tracta d'un valor inferior al del moment de la compra. Normalment, ofereixen un rendiment addicional vinculat al comportament d'actius com índexs o cistelles de valors.

Avantatges i inconvenients dels plans de pensions conservadors

Els plans de pensions conservadors tenen un públic objectiu ben definit: aquells que tenen un horitzó temporal reduït fins a la seva jubilació. En aquest escenari, la prudència aconsella no posar en risc l'esforç d'estalvi de les dècades anteriors i evitar assumir riscos innecessaris. La preservació del capital és l'objectiu principal, i per això s'assumeix una rendibilitat esperada baixa. Per tant, un nivell de risc baix és el principal argument a favor seu i un potencial més limitat de rendibilitat n'és l'inconvenient principal.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Pel que fa al cas, és molt important tenir en compte el cicle de vida de l'estalvi per a la jubilació en la seva fase d'acumulació: cal començar amb antelació per assumir riscos, i optar a una rendibilitat superior, quan la jubilació està llunyana, per poder compensar aquells períodes en què per prudència cal primar la seguretat i, per tant, s'obtindran rendibilitats més baixes, a vegades inferiors a la inflació.

En resum, els plans de pensions més conservadors han estat tradicionalment un producte segur i d'escàs risc, però conjuntures econòmiques com l'actual poden veure reduïda la rendibilitat, ja de per si baixa, d'aquests plans. En moments com aquest, pot ser més interessant arriscar-se per productes menys conservadors, com els actius variables o una combinació de fixos i variables, que pugui oferir un rendiment superior, i sempre que el nostre perfil de risc ho toleri. Si vols saber quin pot ser el pla de pensions més adequat per a tu, entra a bbva.es, descobreix els nostres plans de pensions i comença ja a planificar el teu futur.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?