Oferta només per a clients nous

Finançament subjecte a aprovació prèvia per part de BBVA. Vàlida fins al 31/12/2023. Aquest document no constitueix cap oferta vinculant ni una recomanació de BBVA per a la contractació dels productes i els serveis que s'hi indiquen, ni tampoc substitueix ni modifica la documentació precontractual i contractual corresponent a aquests productes i serveis. Formalització subjecta a anàlisi i aprovació prèvies per part de BBVA. BBVA podrà requerir garanties addicionals com a requisit previ a la contractació d'aquests productes.