Què és la subrogació d'una hipoteca?

La subrogació d'una hipoteca consisteix en la modificació del deutor o del creditor del préstec

La subrogació d'una hipoteca és un tipus de novació, és a dir: una modificació sobre algun dels seus factors; pot ser una subrogació de deutor, o de creditor.

En el primer cas, subrogació de deutor o entre particulars, canviem el titular de la hipoteca, és l'habitual quan comprem una casa que ja està hipotecada. El banc pot o no admetre el nou deutor i per a això farà un estudi de riscos igual que fa en qualsevol concessió de préstec. D'aquesta manera podem assumir el deute ja existent sense haver de fer un nou pagament d'impostos per aquest esdeveniment, encara que sí que haurem d'abonar unes despeses que la subrogació porta implícites: notari, gestoria, registre i una comissió de subrogació que es va signar en el moment d'iniciar la hipoteca.

Bàner superior subrogació Bàner superior subrogació
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

El segon cas, subrogació de creditor o entre entitats, consisteix bàsicament a canviar la nostra hipoteca d'un banc a un altre. Es van començar a afavorir des del govern a fi de fomentar la competència entre entitats.

Amb aquest canvi, el client sol obtenir una millora en les condicions del seu préstec, sense necessitat de cancel·lar-lo i formalitzar-ne un de nou. Així, es pot beneficiar d'una modificació en les condicions de l'operació i en el termini d'amortització, sense incórrer en pagament d'impostos, encara que sí que haurà d'abonar unes despeses que la subrogació porta implícites: notari, gestoria, registre, i una comissió de subrogació que actualment no pot superar el 0,5% per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l'abril del 2003.

A l'hora de comprar una casa nova, un cas molt freqüent de subrogació d'hipoteca és la del promotor. Ell haurà construït l'habitatge finançant l'obra a través d'un banc, i el comprador podrà optar a subrogar-se en aquest préstec si el banc ens admet com a deutor. És similar a la subrogació de deutor comentada anteriorment.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Si el nou comprador no se subroga en el préstec existent, el promotor ha d'assumir els costos de cancel·lació d'aquest préstec.

Si has contractat una hipoteca i estàs pensant a subrogar-la a una altra entitat, informa't bé sobre les noves condicions i les despeses que el canvi generarà, per valorar si el canvi és òptim.

CTA subrogació CTA subrogació
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.