Què és la novació d'una hipoteca?

Una novació és qualsevol canvi que es faci en un préstec hipotecari amb posterioritat a la seva contractació

Una novació hipotecària és qualsevol canvi que es faci en un préstec hipotecari amb posterioritat a la seva contractació i que impliqui un nou acord de voluntats de les parts per renegociar el contracte.

Les possibilitats de canvi són molt nombroses. Com a exemple podem citar les següents:

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
  • Incrementar l'import del préstec per accedir a nous fons.
  • Modificar-ne el termini.
  • Canviar els sistemes de liquidació, els tipus de referència, etc.
  • Alliberar o incorporar noves garanties, ja siguin immobles o personals.

Totes aquestes possibilitats, i més, poden fer-se a través d'una novació, individualment o combinant diverses opcions.


La novació d'una hipoteca és una nova operació que implica uns costos. És possible, fins i tot, que hàgim de tornar a taxar l'immoble en qüestió. En el fons estem parlant de tornar a negociar preus i riscos. Això sol comportar una comissió de novació que ens cobrarà el banc.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.
En funció del que vulguem novar les formes canvien. Per exemple, si parlem d'un mer canvi de tipus d'interès sol ser suficient un document privat. Tanmateix, en la majoria dels casos restants és necessari recórrer a l'escriptura pública i a la seva inscripció en el Registre. En funció de les característiques de la novació es podria haver d'abonar l'IAJD (impost sobre actes jurídics documentats), que varia en cada comunitat autònoma i se situa entre el 0,5% i l'1,5%.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.