Contracte d'arres penitencials: en què consisteix?

Coneix tots els detalls sobre aquest pas previ que de vegades s'afronta abans del procés de compravenda d'habitatge
Un contracte d'arres és un acord privat entre un comprador i un venedor per formalitzar un compromís previ d'adquisició d'un bé o un immoble. A aquesta figura, també se l'acostuma a denominar bestreta. La signatura del contracte comporta un pagament en concepte de senyal per part del comprador per la quantitat que acordin les parts. D'aquesta manera, es formalitza un compromís de compra que, en cas de ser incomplert per qualsevol de les parts, causaria una penalització.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

L'article 1.454 del Codi Civil estableix la quantia de les penalitzacions. Si el comprador incompleix l'estipulat en el contracte d'arres, perdrà la paga i senyal aportada. En cas que el que incompleixi sigui el venedor, haurà d'indemnitzar l'altra part amb el doble de l'import de la paga i senyal.

El contracte d'arres se sol signar quan un comprador està interessat en una propietat i vol evitar que un altre possible comprador se li avanci i adquireixi l'immoble. Moltes vegades, el comprador està buscant hipoteca o negociant amb el banc les condicions de finançament i vol afrontar aquests tràmits amb la tranquil·litat que l'habitatge que vol adquirir no continua en el mercat.

Aspectes bàsics del contracte d'arres

Alguns dels punts més freqüents que recull qualsevol contracte d'arres són els següents.

  • Dades identificatives i documents nacionals d'identitat tant del comprador com del venedor.
  • Dades de l'habitatge o immoble que serà objecte del procés de compravenda. Si la propietat té càrregues, també hi han de quedar reflectides.
  • Preu pel qual se signarà la compravenda del bé. També cal especificar quines despeses assumeix el comprador, i quines el venedor.
  • Quantia del senyal que el comprador lliura al venedor per a la signatura del contracte d'arres, en aquest cas, penitencials. Aquests diners es descomptaran del preu final de venda acordat entre les parts.
  • Termini màxim en què s'ha de signar el contracte de compravenda.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Desistiment d'un contracte d'arres penitencials

Qualsevol de les parts pot desistir del contracte d'arres signat: qui les hagi lliurat perdrà les arres (els diners lliurats en concepte de senyal) o qui les hagi rebut en retornarà el doble.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.