Amortitzar quota o termini d'una hipoteca

Amortitzar quota o termini d'una hipoteca
Quan es tenen diners estalviats i al seu torn es paga cada mes la quota d'un préstec hipotecari (hipoteca), es té el dilema d'aprofitar aquest estalvi per amortitzar parcialment la hipoteca, és a dir, utilitzar els diners estalviats per cancel·lar part del deute amb el banc.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
Mitjançant l'aportació extraordinària de diners a la hipoteca (a més dels aportats en cada quota mensual), es pot reduir el termini d'amortització o la quota mensual que s'abona. A continuació s'analitzen els avantatges i inconvenients d'amortitzar quota o termini.

Reduir quota o termini

En reduir l'import de la quota, els pagaments mensuals s'afrontaran de manera més folgada. Al seu torn, en amortitzar part del préstec, es reduiran els interessos totals a pagar durant el préstec. D'altra banda, el termini de devolució del préstec no es modificarà.

En reduir el termini es redueix el nombre de quotes que cal pagar del crèdit i, a més, s'assegura una rendibilitat més elevada pagant menys interessos que si es reduís la quota. Com a inconvenient, la quota mensual no es redueix i se segueix pagant la mateixa quantitat durant tota la vida del préstec.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Quan es disminueix la quota s'aconsegueix tenir una quota mensual més baixa durant la resta del préstec, amb el benefici de poder afrontar les quotes següents d'una manera més còmoda.

Si es redueix el termini, s'acabarà de pagar abans la hipoteca, es pagaran menys quotes en total i es reduirà el pagament d'interessos, però se seguirà tenint una quota del mateix import.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També podria interessar-te Hipoteques - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.