Amortizar cota ou prazo dunha hipoteca

Amortizar cota ou prazo dunha hipoteca
Cando se ten un diñeiro aforrado e ao mesmo tempo se paga todos os meses a cota dun préstamo hipotecario (hipoteca), tense o dilema de aproveitar ese aforro para amortizar parcialmente a hipoteca, é dicir, utilizar o diñeiro aforrado para cancelar parte da débeda co banco.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
Mediante a achega extraordinaria de diñeiro á hipoteca (ademais do achegado en cada cota mensual), pódese reducir o prazo de amortización ou a cota mensual que se aboa dela. A continuación son analizadas as vantaxes e inconvenientes de amortizar cota ou prazo.

Reducir cota ou prazo

Ao reducir o importe da cota, os pagamentos mensuais afrontaranse de maneira máis desafogada. Pola súa parte, ao amortizar parte do préstamo, reduciranse os xuros totais que haberá que pagar ao longo do préstamo. Por outro lado, o prazo de devolución do préstamo non se modificará.

Ao reducir o prazo redúcense o número de cotas que hai que pagar do crédito e, ademais, asegúrase unha maior rendibilidade pagando menos xuros que se se reducise a cota. Como inconveniente, a cota mensual non se reduce e continúase pagando a mesma cantidade durante toda a vida do préstamo.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Cando se diminúe a cota conséguese ter unha cota mensual menor durante o resto do préstamo, co beneficio de poder afrontar as seguintes cotas dunha maneira máis cómoda.

Se se reduce o prazo, acabarase de pagar antes a hipoteca, pagando menos cotas en total e reducindo o pagamento de xuros, pero seguirase afrontando unha cota do mesmo importe.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.