Com pagar menys impostos: autònom o societat limitada?

Les diferències principals a l'hora de tributar com a autònom o societat limitada
Són freqüents les consultes de professionals i empresaris que tributen en l'IRPF com a autònoms i es plantegen la possibilitat de tributar com a societat limitada. La factura fiscal en l'IRPF és molt més alta que en l'impost sobre societats a partir d'un determinat barem d'ingressos, per la qual cosa decidir-se per una forma de tributació o una altra és el dubte etern per a molts autònoms freelance que poden escollir entre l'impost sobre la renda de les persones físiques o l'impost sobre societats. Abans d'introduir-nos en les comparatives, hem de tenir clar que el professional que es planteja aquesta possibilitat pot triar, però, per exemple, un treballador per compte d'altri d'una empresa amb un salari elevat no tindrà aquesta opció atès que obligatòriament els seus ingressos per treball són això, ingressos per treball i aquí no hi ha cap més alternativa. Per contra, un dissenyador, un periodista i altres professionals sí que poden plantejar-se aquesta opció.
Bàner superior Clic Pay Bàner superior Clic Pay
Autònoms i pimes
Tens l'opció de finançar els pagaments més habituals del teu negoci.

La cerca del punt d'equilibri entre renda i societats

Per a l'impost sobre societats, els beneficis nets tributen a tipus fix del 25%. Aquest percentatge del 25% s'aplica com a norma general i el suposem en aquell nivell sense considerar casos que puguem disminuir aquest tipus impositiu mitjançant algun tipus de deducció.

Com que a l'IRPF es tributa de manera progressiva i es tenen en consideració les circumstàncies personals i familiars, hem de determinar a partir de quin interval és plantejable la tributació a l'impost sobre societats. Els tipus impositius de l'impost sobre la renda de les persones físiques són els següents, en funció de la base imposable:

  • Fins a 12.450,00 euros: 19%
  • Des de 12.451,00 euros a 20.200,00 euros: 24%
  • Des de 20.201,00 euros a 35.200,00 euros: 30%
  • Des de 35.201,00 euros a 60.000,00 euros: 37%
  • Des de 60.001,00 euros en endavant: 45%

Amb aquests percentatges, la tributació del 25% per la base imposable s'obté en la declaració de la renda amb una base imposable de 41.400 euros, en el supòsit de ser solter i sense cap minusvalidesa. A aquesta base imposable, se li restaria el mínim personal exempt de tributació, que és de 5.151 euros per a aquest any, amb la qual cosa tindríem una base imposable efectiva de 36.250 euros.

És a dir, si el meu rendiment íntegre d'activitats econòmiques és superior a 41.400 euros, pagaré menys impostos si tributo per l'impost sobre societats que per l'impost sobre la renda. Per arribar a la nostra base imposable d'equilibri, n'hi ha prou que utilitzem algun simulador d'IRPF per obtenir aquesta xifra. La base imposable per la qual tributo en l'IRPF es pot consultar en la casella 620 de la declaració de la renda. Hem de tenir en compte que parlem sempre de la base imposable general.

Com abaratir la meva factura fiscal amb l'impost sobre societats

Si la meva base imposable general de l'IRPF és superior a 41.400 euros, plantejar-me crear una societat per facturar els meus ingressos com a persona jurídica és una tasca que em permetrà pagar menys impostos sense sortir de la legalitat vigent. Com més allunyada estigui la meva base imposable real d'aquesta xifra, més m'interessarà constituir la meva societat.

No obstant això, la retirada de diners d'una societat tributa com a dividend en la declaració de la renda al 18% (19% a partir de 6.000 euros) i per acabar de quadrar el cercle, la societat ha de pagar-nos una nòmina com a administradors dins les tasques de direcció i gestió de l'empresa.

Bàner central Clic Pay Bàner central Clic Pay
Límit de crèdit Click & Pay
Per pagar impostos, nòmines i proveïdors.

Imaginem que exerceixo diverses activitats empresarials en renda que em reporten uns beneficis íntegres de 75.000 euros anuals. La situació ideal és que la societat em pagui un sou anual que no excedeixi 41.000 euros. Aquests 41.000 euros inicials tributaran per IRPF a un tipus impositiu global inferior al 25%, a nivell personal tindré els meus ingressos coberts sense necessitat de recórrer a un repartiment de dividends i la societat tributarà per la diferència al tipus efectiu del 25%.

Constituir una societat té unes despeses, aproximadament uns 700 euros i, alhora, requereix més obligacions documentals i formals. Si no estem gaire posats en matèria fiscal, hem d'encomanar les tasques de gestió de la societat a un bon assessor. Per tant, com a norma general, en l'àmbit d'assessors es fixa el límit d'equilibri fiscal en 50.000 euros de base imposable a l'IRPF. Si, a la nostra declaració de la renda, la base imposable és superior a 50.000 euros, és interessant constituir una societat; per a xifres inferiors, no val la pena.

Una altra qüestió és si la societat dona més cobertura jurídica o no i si és més interessant per qüestions legals, tema que queda fora de l'objectiu d'equilibri fiscal, que és el cas proposat aquí.

CTA Clic Pay CTA Clic Pay
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.