Què has de fer?

  • Obre el teu Compte Empreses Benvinguda.
  • Domicilia el pagament d'algun dels següents impostos o assegurances socials:

Impostos:

Impostos estatals, autonòmics i locals.

Assegurances socials:

Càrrecs de la Seguretat Social

Càrrecs d'assegurances socials

Quotes de la Seguretat Social - règim especial

Quotes de la Seguretat Social - règim general 

  • La devolució es farà durant un any directament al teu compte BBVA quan acabi cada trimestre, fins a un màxim de 100 € bruts* al trimestre.

Promoció vàlida fins al 30/04/2024

* La bonificació tindrà consideració d'ingrés financer o similar sotmès a retenció al tipus del 19% a practicar pel banc, que abonarà al client el líquid resultant. BBVA no es fa responsable de possibles canvis legals en matèria tributària.

Consulta aquí les bases legals