OUR/BEN/SHA: Qui paga què?

Guia per conèixer la manera com es reparteixen les despeses en les transferències.

Quan parlem de transferències de diners, un dels temes que més ens pot preocupar és el de les despeses que tenen, i especialment quina de les parts (emissor o beneficiari) se'n fa càrrec. Aclarirem qui paga què a les transferències.

En referir-nos a transferències, ho fem en sentit ampli, incloent-hi tant les nacionals dins la zona SEPA, com les transferències internacionals. En funció de la classe de transferència hi haurà una sèrie de despeses, que varien substancialment tant en imports com en conceptes en funció de si són SEPA o internacionals.

Bàner Superior Comptes Sense Comissions Bàner Superior Comptes Sense Comissions

Coneix el Compte Online Sense Comissions

OUR, BEN, XA

Ja que bé, tradicionalment al món financer, en fer una transferència l'emissor podia optar per una de les tres possibilitats:

  • OUR, en què pagava l'ordenant totes les despeses, abonant els seus però també els que el banc del beneficiari o terceres parts que intervinguessin en l'operativa poguessin liquidar.
  • BEN, justament el cas invers, totes les despeses les abona el receptor de la transferència.
  • SHA, en què cada part paga les seves despeses, i comparteixen el cost total de l'operació.

La llibertat d'elecció entre aquestes opcions queda limitada des de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament (transposa a Espanya la Directiva 2007/64/CE), que imposa l'opció SHA (despeses compartides) per a les transferències fetes en euros o en una moneda pròpia d'algun estat membre de la UE.

És a dir, totes les transferències SEPA i algunes de les internacionals s'han de liquidar obligatòriament amb la modalitat SHA o de despeses compartides, mentre que a la resta de les internacionals (per exemple, les no denominades en euros o en divises de països de la UE) hi ha llibertat de pacte.

Bàner Central No Comissions Bàner Central No Comissions

0 € en comissions pel teu compte i targeta.

Coneix el Compte Online Sense Comissions

En els missatges SWIFT hi ha un apartat específic en què ordenant i beneficiari poden veure sota quin règim s'ha emès la transferència internacional.

L'opció SHA és la que menys conflictes genera, ja que cada part assumeix els seus costos que es corresponen amb els dels seus operadors financers, amb els quals ha tingut marge d'informació i negociació, amb caràcter previ i després de fer l'operació.

CTA Fes-te Client CTA Fes-te Client
Comptes - També podria interessar-te Comptes - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Ajuden a identificar el banc receptor d'una transferència i garantir la seguretat del procés.
  • Hem posat a la teva disposició diverses funcionalitats en línia que faran més senzilles les teves gestions, siguis on siguis.
  • El temps que triga a fer-se una transferència varia. T'expliquem tot el que fa referència a aquesta operació bancària.
Comptes - Eines Comptes - Eines

Eines de comptes