OUR/BEN/SHA: Quen paga que?

Guía para coñecer como se reparten os gastos nas transferencias.

Cando falamos de transferencias de diñeiro, un dos temas que máis nos pode preocupar é o dos gastos destas e, especialmente, cal das partes, emisor ou beneficiario, se fai cargo deles. Esclarezamos quen paga o que nas transferencias.

Ao nos referirmos a transferencias facémolo en sentido amplo, incluíndo tanto as nacionais dentro da zona SEPA, como as transferencias internacionais. En función da clase de transferencia, haberá unha serie de gastos, que varían substancialmente tanto en importes como en conceptos en función de se son SEPA ou internacionais.

Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

OUR, BEN, SHA

Pois ben, tradicionalmente no mundo financeiro, ao facer unha transferencia o emisor podía optar por unha das tres posibilidades:

  • OUR, na que pagaba todos os gastos o ordenante, aboando os seus pero tamén os que o banco do beneficiario ou terceiras partes que interviñesen na operación puidesen liquidar.
  • BEN, xusto o caso inverso, todos os gastos son aboados polo receptor da transferencia.
  • SHA, nas que cada parte paga os seus gastos, compartindo o custo total da operación.

A liberdade de elección entre estas opcións queda limitada desde a Lei 16/2009 de 13 de novembro, de servizos de pagamento (incorpora a España a Directiva 2007/64/CE), que impón a opción SHA (gastos compartidos) para as transferencias realizadas en euros ou nunha moeda propia dalgún estado membro da UE.

É dicir, todas as transferencias SEPA e algunhas das internacionais teñen obrigatoriamente que liquidarse baixo a modalidade SHA ou de gastos compartidos, mentres que no resto das internacionais (por exemplo as non expresadas en euros ou en divisas de países da UE) hai liberdade de pacto.

Báner central Non comisións Báner central Non comisións

0 € en comisións pola túa conta e tarxeta.

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Nas mensaxes swift existe un apartado específico onde ordenante e beneficiario poden ver baixo que réxime foi emitida a transferencia internacional.

A opción SHA é a que menos conflitos xera, xa que cada parte asume os seus custos, que se corresponden cos dos seus operadores financeiros, cos que tivo marxe de información e negociación, con carácter previo e despois de realizar a operación.

CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
  • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
  • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas