Que cobre o resto de garantías?

 • Incendio e roubo:

  • Danos parciais ou perda total por incendio, raio ou explosión.
  • Roubo (perda total).

  Danos propios do vehículo por perda total:

  • Indemnización ata o límite asegurado pola perda total que poida sufrir a moto como consecuencia dun accidente.

  Danos propios do vehículo por colisión a terceiros:

  • Indemnización ata o límite asegurado por danos sufridos como consecuencia dunha colisión con vehículos, persoas ou animais.

  Danos propios do vehículo por calquera causa:

  • Indemnización ata o límite asegurado por danos parciais ou perda total que poida sufrir a moto como consecuencia dun accidente.