Què cobreix la resta de garanties?

 • Incendi i robatori:

  • Danys parcials o pèrdua total per incendi, llamps o explosió.
  • Robatori (pèrdua total).

  Danys propis del vehicle per pèrdua total:

  • Indemnització fins al límit assegurat per la pèrdua total que pugui patir la moto com a conseqüència d'un accident.

  Danys propis del vehicle per col·lisió a tercers:

  • Indemnització fins al límit assegurat per danys soferts com a conseqüència d'una col·lisió amb vehicles, persones o animals.

  Danys propis del vehicle per qualsevol causa:

  • Indemnització fins al límit assegurat per danys parcials o pèrdua total que pugui patir la moto com a conseqüència d'un accident.