Kalkulatu zer neurritan arintzen dituzten zergak pentsio planek

Nola funtzionatzen du tributazioak?

Zure pentsio planera urtean zehar egindako ekarpenek zerga aringarria dute PFEZren zure zerga-oinarrian, hurrengo zenbatekoetan txikienera arte: 2.000 €, edota laneko zure irabazi garbien eta jarduera ekonomikoen etekinen %30era arte. Baldintza horiek baliozkoak dira lurralde erkideko egoiliarrentzat.

Grafiko honetan erakusten den moduan, zure planera egindako 1.000 €-ko ekarpen bakoitzeko 240 € arte aurrez ditzakezu zure hurrengo errenta aitorpenean. Kalkulua egiteko orduan, PFEZren atxikipen-tasa marjinala hartu da kontuan (%24).

Berreskura al daiteke dirua erretiroa hartu baino lehen?

Bai, 26/2014 legeak pentsio planetara egindako ekarpenak erreskatatzeko aukera ematen du 2015etik kontatzen hasita 10 urteko antzinatasuna dutenentzat. Esate baterako, 2015ean plan bat kontratatu baduzu, 2025etik aurrera berreskura dezakezu 2015ean jarritakoa, 2026an 2016an jarritakoa, eta horrela elkarren segidan.

Horrez gain, badaude aukera jakin batzuk egindako inbertsioa berreskuratzeko erretiroa baino lehen: besteak beste, langabezia, ezintasuna, mendekotasuna edo gaixotasun larria. Galde iezaguzu nola erreskata dezakezun.

Zenbateko ekarpena egin daiteke, gehienez, urtean pentsio plan batera?

Urtean pentsio plan batera egin dezakezun gehieneko ekarpena zein den jakin nahi baduzu, irakurri horri buruzko informazio guztia duen artikulua hemen.

Aldizkako ekarpenak programatu ahal dituzu edo baita unean uneko ekarpenak egin ere

Zer da zerga-arintzea?

Desgrabazioa da PFEZren zerga-oinarrian egiten den murrizketa, eta aurrezpena dakar, bezero bakoitzaren tasa marjinalaren arabera. 2016tik aurrera, pentsio planetan egiten diren ekarpenek PFEZren zerga-oinarria 2.000 €-tan murriztu dezakete, laneko eta jarduera ekonomikoen etekin garbien %30era arteko mugarekin.