Comparador de hipotecas

Este comparador de hipotecas axudarache a que te fagas unha idea de todas as hipotecas que ofertamos e as súas condicións. Poderás comparalas de forma rápida e sinxela.

Neste comparador ofrecémosche os datos relacionados coas hipotecas BBVA: o tipo de xuro, o importe máximo de financiamento, o prazo máximo da hipoteca e as comisións. 

Poderás ver cal encaixa máis coas túas necesidades, xa que foron divididas atendendo a aspectos que terás que ter en conta á hora de realizar unha comparativa de hipotecas ou de pedir a túa hipoteca.

Hipoteca Variable BBVA Hipoteca Fija BBVA
Hipoteca Variable BBVA

Desde euríbor + 0,99 % cumprindo as condicións.

TAE variable desde $${taeVa} %

Primeiro ano desde $${tinVaPrimer} % TIN

Hipoteca Fija BBVA

Tipo fixo desde $${tin25} % TIN a 25 anos

$${tae25} % TAE

Aplicaremos unha bonificación do 1 % sobre o TIN durante os 6 primeiros meses

Hipoteca Variable BBVA
Financiamento ata o 80 % do valor de taxación
Hipoteca Fija BBVA
Financiamento ata o 80 % do valor de taxación
Hipoteca Variable BBVA
Ata 30 anos de prazo máximo
Hipoteca Fija BBVA
Ata 30 anos de prazo máximo
Hipoteca Variable BBVA
Sen chan
Hipoteca Fija BBVA
Non aplica
Hipoteca Variable BBVA
Sen comisión de apertura
Hipoteca Fija BBVA
Sen comisión de apertura
Hipoteca Variable BBVA

Exemplo:

150.000 € a 25 anos (300 cotas)
Se non contratas ningún dos produtos que bonifican.

Custo total: $${costeTotalVar} €

($${interesesVar} € son xuros) 

Importe total do préstamo (*): $${totalPrestamoVar} € 

Hipoteca Fija BBVA

Exemplo:

150.000 € a 25 anos (300 cotas) 

Se non contratas ningún produto dos que bonifican.

Custo total: $${costeTotalFij} €

($${interesesFij} € son xuros) 

Importe total do préstamo (*): $${totalPrestamoFij} € 

Hipoteca Variable BBVA Hipoteca Fija BBVA

(*)Importe total = custo do préstamo + o importe da hipoteca solicitada. 

De todos os xeitos, se estás interesado/a ou tes algunha dúbida, ponte en contacto connosco e darémosche unha solución rápida.