Comparador de hipotecas

Este comparador de hipotecas axudarache a que te fagas unha idea de todas as hipotecas que ofertamos e as súas condicións. Poderás comparalas de forma rápida e sinxela.

Neste comparador ofrecémosche os datos relacionados coas hipotecas BBVA: o tipo de xuro, o importe máximo de financiamento, o prazo máximo da hipoteca e as comisións. 

Poderás ver cal encaixa máis coas túas necesidades, xa que foron divididas atendendo a aspectos que terás que ter en conta á hora de realizar unha comparativa de hipotecas ou de pedir a túa hipoteca.

(*)Importe total = custo do préstamo + o importe da hipoteca solicitada. 

De todos os xeitos, se estás interesado/a ou tes algunha dúbida, ponte en contacto connosco e darémosche unha solución rápida. 

Hipoteca Fixa BBVA Hipoteca Variable BBVA
Hipoteca Fixa BBVA
Tipo fixo desde $${tin25}% TIN a 25 anos

$${tae25}% TAE

Aplicaremos unha bonificación do 1% sobre o TIN durante os 6 primeiros meses
Hipoteca Variable BBVA
Desde euríbor + $${euriborComp}%

TAE variable desde $${taeVaComp}%

Primeiro ano desde $${tinVaPrimerComp}% TIN
Hipoteca Fixa BBVA
Financiamento ata o 80 % do valor de taxación
Hipoteca Variable BBVA
Financiamento ata o 80 % do valor de taxación
Hipoteca Fixa BBVA
Ata 30 anos de prazo máximo
Hipoteca Variable BBVA
Ata 30 anos de prazo máximo
Hipoteca Fixa BBVA
Non aplica
Hipoteca Variable BBVA
Sen chan
Hipoteca Fixa BBVA
Sen comisión de apertura
Hipoteca Variable BBVA
Sen comisión de apertura
Hipoteca Fixa BBVA
Exemplo:

150.000 € a 25 anos (300 cotas)

Se non contratas ningún produto dos que bonifican.

Custo total: $${costeTotalFij} €

($${interesesFij} € son xuros)

Importe total do préstamo(*): $${totalPrestamoFij} €
Hipoteca Variable BBVA
Exemplo:

150.000 € a 25 anos (300 cotas)

Se non contratas ningún dos produtos que bonifican.

Custo total: $${costeTotalVar} €

($${interesesVar} € son xuros)

Importe total do préstamo(*): $${totalPrestamoVar} €
Hipoteca Fixa BBVA Hipoteca Variable BBVA