Comparador d'hipoteques

Aquest comparador d'hipoteques t'ajudarà a fer-te una idea de totes les hipoteques que oferim i les seves condicions. Podràs comparar-les de manera ràpida i senzilla.

En aquest comparador t'oferim les dades relacionades amb les hipoteques de BBVA: el tipus d'interès, l'import màxim de finançament, el termini màxim de la hipoteca i les comissions. 

Podràs veure quina encaixa més amb les teves necessitats, ja que les hem dividit segons els aspectes que hauràs de tenir en compte a l'hora de fer una comparativa d'hipoteques o de demanar-ne una.

Hipoteca Variable BBVA Hipoteca Fixa BBVA
Hipoteca Variable BBVA

Des d'EURIBOR + 0,99% complint condicions.

TAE Variable des de $${taeVa} %

Primer any des de $${tinVaPrimer} % TIN

Hipoteca Fixa BBVA

Tipus fix des de $${tin25} % TIN a 25 anys

$${tae25} % TAE

Aplicarem una bonificació de l'1% sobre el TIN durant els 6 primers mesos

Hipoteca Variable BBVA
Finançament fins al 80% del valor de taxació
Hipoteca Fixa BBVA
Finançament fins al 80% del valor de taxació
Hipoteca Variable BBVA
Fins a 30 anys de termini màxim
Hipoteca Fixa BBVA
Fins a 30 anys de termini màxim
Hipoteca Variable BBVA
Sense sòl
Hipoteca Fixa BBVA
No aplicable
Hipoteca Variable BBVA
Sense comissió d'obertura
Hipoteca Fixa BBVA
Sense comissió d'obertura
Hipoteca Variable BBVA

Exemple:

150.000 € a 25 anys (300 quotes)
Si no contractes cap dels productes que bonifiquen.

Cost total: $${costeTotalVar} €

($${interesesVar} € són interessos) 

Import total del préstec(*): $${totalPrestamoVar} € 

Hipoteca Fixa BBVA

Exemple:

150.000 € a 25 anys (300 quotes) 

Si no contractes cap producte dels que bonifiquen.

Cost total: $${costeTotalFij} €

($${interesesFij} € són interessos) 

Import total del préstec(*): $${totalPrestamoFij} € 

Hipoteca Variable BBVA Hipoteca Fixa BBVA

(*) Import total = cost del préstec + import de la hipoteca sol·licitada. 

De totes maneres, si hi estàs interessat o tens algun dubte, posa't en contacte amb nosaltres i et donarem una solució ràpidament.