Exemplo completo de contratación dun CFD sobre índice plus

Exemplo de contratación dun CFD sobre índice plus

  • Supoñamos que queremos tomar unha posición longa de 1 contrato no índice Euro 50 Plus x 10 que negocia a 4.901 / 4.902. A marxe que teremos que depositar para este CFD será dun 5%. Polo tanto, a marxe
   que haberá que desembolsar será a seguinte: 4.902 x 10 = 49.020 x 5% = 2.451 EUR.

  Unha vez comprado o CFD a 4.902, obteremos ganancias ou perdas en función do movemento do prezo no mercado. Por exemplo: 

  • Operación con beneficio:

  Se o prezo de negociación do índice Euro 50 Plus x 10 sobe a 4.911 / 4.912 e decidimos pechar a nosa posición, o resultado será o seguinte: (4.911 x 10) – (4.902 x 10) = 49.110 – 49.020 = 90 EUR.

  No caso do índice Euro 50 Plus x 10 cóbrase unha comisión de compravenda de 3,5 EUR/contrato, tanto na compra como na venda, e polo tanto o beneficio neto da operación será de 83 EUR, o que supón unha rendibilidade do 3,38%.

  • Operación con perda:

  Se, polo contrario, o prezo de negociación do índice Euro 50 Plus x 10 baixa a 4.890 / 4.891 e decidimos pechar
  a nosa posición, o resultado será o seguinte: (4.890
  x 10) – (4.902 x 10) = 48.900 – 49.020 = -120 EUR.

  Engadindo as comisións de compra e de venda, a perda neta total será de -127 EUR, o que supón unha rendibilidade do -5,18%.

  • Custo de financiamento nocturno

  Se en calquera dos dous exemplos anteriores mantemos a posición aberta así que o mercado peche
  teremos que engadir aos nosos custos o custo de financiamento nocturno. Este custo calcúlase da seguinte maneira:

  Posición longa: Nocional x (0% + Tipo de referencia%) / 365

  O tipo de referencia neste caso é o euríbor 1M.

  Aplicamos a fórmula para a toma de posicións curtas: 49.020 x [0% + 3,686%)] / 365 = 4,95 €/día.

  Resumo dos custos

  • Nocional da operación: 4.902 x 10 = 49.020 EUR
  • Marxe: 5 % 
  • Spread: 1 (Mercado) 
  • Euríbor 1M: 3,686% 
  • Comisión de compra: 3,5 EUR 
  • Custo de financiamento*: 4,95 EUR 
  • Comisión de venda: 3,5 EUR
  • Custos totais: 11,95 EUR

  * Só en caso de manter a posición dun
  día para outro.

BBVA Trader CFD