Guía rápida de iniciación para operar con CFD no BBVA TRADER

Esta é unha guía rápida de iniciación para usar BBVA Trader CFDs. A documentación completa pódese encontrar nos documentos “Características e riscos dos instrumentos financeiros” e “Anexo do servizo de operativa sobre CFD”. Ademais, todos os termos que aparecen en maiúsculas neste documento, que non se encontren definidos neste, terán o significado indicado no documento “Anexo do servizo de operativa sobre CFD”. 

Por favor, véxase información importante nos seguintes adxuntos: Aviso legal.