Bolsas en 2023: dependencia crítica da inflación

O ano 2023 preséntase cargado de incertezas. Aínda que é indubidable que o escenario de riscos mellorou algo nos últimos meses, continúa a ser certamente complexo.

En efecto, a partir do verán levamos percibindo un ton algo máis construtivo. O primeiro paso para construír unha narrativa máis favorable tivémolo co pico de inflación nos Estados Unidos, que tocou teito no mes de xuño e está descendendo desde aquela. A expectativa de desinflación viuse reforzada polo IPC subxacente norteamericano, que atinxiu o nivel máximo en setembro e leva dous meses consecutivos de moderación. Máis recentemente, e con todas as cautelas, o IPC na eurozona parece que marcou un máximo en outubro, aínda que por agora temos un único rexistro máis baixo, correspondente ao mes de novembro.

Os factores que posibilitaron a desinflación son dous: por unha parte, uns prezos enerxéticos, basicamente petróleo e gas natural, que se manteñen nuns niveis substancialmente inferiores aos rexistrados durante o verán. Por outra parte, o mellor funcionamento das cadeas de subministración mundiais está a posibilitar unhas menores presións nos prezos das manufacturas, que están contribuíndo decididamente a moderar os niveis de IPC.

En resposta a estes sinais esperanzadores no ámbito da inflación, os investidores empezaron a presupor unha menor agresividade por parte dos bancos centrais, que efectivamente reduciron o ritmo de subas de tipos de xuro nas últimas reunións, aínda que o seu discurso segue a ser claramente agresivo, xa que queren evitar na medida do posible a euforia dos investidores.

Entre tanto, as economías están dando sinais dunha resistencia maior da esperada e o escenario de estagflación que se vaticinaba hai uns meses non se materializou con nitidez. Aínda que é previsible unha situación de práctico estancamento económico en 2023, de momento non temos evidencias de que se vaia producir unha recesión severa nin en Europa nin nos Estados Unidos. A este lado do Atlántico, a caída da demanda de gas natural xunto cunhas reservas que se sitúan nestes momentos nuns niveis moi superiores aos normais nesta época do ano afastaron os riscos de ter que sufrir restricións de gas e electricidade durante o inverno. Do mesmo modo, os indicadores adiantados recuperaron terreo en novembro e decembro e os beneficios empresariais están a sorprender positivamente.

Nos Estados Unidos, a fortaleza do mercado laboral e o aforro acumulado durante a pandemia permitiron que a actividade resistise o forte axuste monetario que sufriu a economía máis grande do planeta, que mantivo un sólido desempeño no terceiro trimestre do ano. Aínda que o crecemento do PIB obviamente irá a menos nos próximos trimestres, non podemos descartar que a Reserva Federal teña éxito no seu propósito de conducir a inflación ao obxectivo de longo prazo sen provocar unha forte recesión económica.

Mesmo na China, cuxo crecemento se viu fortemente penalizado en 2022 polas sucesivas ondas de coronavirus, que mantiveron boa parte do país con restricións sanitarias, estase abandonando de forma acelerada a política de COVID cero, o que abre a porta de par en par a unha recuperación maior da esperada en 2023.

E con todo isto, que podemos esperar para o comportamento bolsista en 2023? Pois vai depender, case exclusivamente, da traxectoria que colla a inflación. A respecto disto, existen dúas visións contrapostas no mercado: a primeira, que é a que nós compartimos, avoga por que a inflación irá rapidamente á baixa e que os bancos centrais deixarán de subir os tipos de xuro antes de provocaren unha brusca desaceleración económica. Noutras palabras, conseguirán unha aterraxe económica suave e conducirán a inflación aos seus obxectivos de longo prazo sen provocar unha caída significativa nos niveis de emprego e de actividade económica. Con este escenario, as subas bolsistas estarían practicamente garantidas en 2023.

Polo contrario, outros analistas consideran que unha recesión económica dura é inevitable e baséanse en indicadores como a inversión da pendente da curva de tipos ou a forte caída dos prezos do petróleo. Estes analistas cren que non se poderá controlar a inflación sen un retroceso relevante nos niveis de emprego e, por tanto, consideran que os bancos centrais non pararán de endurecer a súa política en 2023. Este escenario de recesión provocaría unha forte caída dos beneficios empresariais e retrocesos adicionais nos mercados de renda variable.

Como apuntamos con anterioridade, confiamos máis en que se produza o primeiro escenario e cremos que as bolsas reaccionarán con alzas cando se confirme o final do ciclo de endurecemento monetario dos bancos centrais. Ademais, estamos convencidos de que nun contexto de desinflación, a dureza no discurso dos bancos centrais cada vez influirá menos sobre o optimismo dos investidores. Igualmente, cremos que o proceso de axuste monetario está practicamente concluído e que quedan poucas subas de tipos no horizonte. En calquera caso, a resposta teraa a evolución que collan os prezos nos próximos meses.

Escribe:
Álvaro Manteca, responsable de estratexia de investimento de BBVA Banca Privada.