Descubre como se xera a pegada de carbono do teu negocio

A actividade diaria de pemes e empresas tamén contribúe na emisión de gases de efecto invernadoiro á atmosfera.

Enviar un correo electrónico xera 4 g de dióxido de carbono

Que produce esas emisións?

A electricidade que consomen os dispositivos desde os que se envían e se reciben, así como os servidores que os distribúen e os almacenan. Os correos electrónicos persoais e do traballo poden chegar a emitir ata 50 g de dióxido de carbono se conteñen arquivos adxuntos pesados.

Que podes facer para reducilas?

Evitar subscribirte a listas de distribución de correos que non che proporcionen un verdadeiro valor e procurar incluír en copia dos teus correos unicamente as persoas que realmente poidan estar interesadas nas mensaxes.