Descobreix com es genera la petjada de carboni del teu negoci

L'activitat diària de pimes i empreses també contribueix a l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera.

Enviar un correu electrònic genera 4 g de diòxid de carboni

Què produeix aquestes emissions?

L'electricitat que consumeixen els dispositius des dels quals s'envien i reben, així com els servidors que els distribueixen i emmagatzemen. Els correus electrònics personals i de feina poden arribar a emetre fins a 50 g de diòxid de carboni si contenen arxius adjunts pesats.

Què pots fer per reduir-les?

Evitar subscriure't a llistes de distribució de correus electrònics que no t'aportin un veritable valor i procurar incloure en còpia dels teus correus electrònics només les persones que realment puguin estar interessades en els missatges.