Como facer unha transferencia do BBVA a outro banco?

Así podes enviar diñeiro desde unha conta do BBVA á de calquera outra entidade bancaria.

Realizar unha transferencia a outro banco, xa sexa desde bbva.es ou a app de O BBVA, é moi fácil. Dispoñibles as 24 horas desde do día, os 7 días da semana , se son nacionais e en euros tardan, como máximo, un día hábil en chegar á conta de destino.

Se tes máis dúbidas sobre canto tardaría en chegar unha transferencia ao seu destino, aprende máis aquí. E, se tes présa, lembra que tamén tes a opción de realizar unha transferencia inmediata.

Explicámosche como facelo paso por paso


1. Accede á túa área privada en bbva.es.

2. Introduce as túas claves de acceso.

3. Escolle a conta desde a que queres transferir o diñeiro.

4. Fai clic no botón "Quero" e escolle "Realizar transferencias/traspasos".

5. Selecciona o tipo de transferencia que queiras realizar e fai clic en “Comezar”.

  • Transferencia normal/traspaso
  • Transferencia inmediata

6. Introduce o IBAN e os datos do beneficiario.

7. Escribe o importe e o concepto.

8. Podes enviar unha notificación por correo ou SMS ao beneficiario.

9. Escribe o código SMS que recibirás no móbil e fai clic en “Confirmar”.

1. Accede á túa área privada na app BBVA.

2. Introduce as túas claves de acceso.

3. No menú depregable selecciona “Facer unha operación” e escolle "Transferencias".

4. Verifica a conta de orixe e escribe o número de conta e o beneficiario ao que vas enviar o diñeiro.

5. Selecciona o importe.

6. Selecciona o tipo de transferencia que queiras realizar e fai clic en "Continuar".

  • Transferencia normal/traspaso
  • Transferencia inmediata

7. Escribe o concepto da transferencia. 

8. Confirma os datos.

9. Introduce a clave SMS e fai clic en “Aceptar”.