Que é un seguro de vida aforro

Sabías que existe un produto que une as vantaxes dos seguros de vida e dos plans de aforro? Coñece aquí os seguros de vida aforro

O importante para contratar un seguro é, en primeiro lugar, valorar ben a situación persoal e familiar, para despois, escoller a solución aseguradora que mellor se adapta ás nosas necesidades. Para facelo, debes analizar o impacto económico que pode producir en ti e na túa familia o teu falecemento ou invalidez, así como se precisas complementar a túa xubilación para manter o teu nivel de vida actual. Así, mentres que para algúns pode resultar máis adecuado contratar un seguro de vida, para outros terá máis interese un plan de aforro. Existe, non obstante, unha solución que une as vantaxes de ambos os produtos: o seguro de vida aforro, co que asegurarás a túa vida e, ademais, aforrarás de forma periódica.

Se che interesa este produto, perfecto! Deches co que estabas a buscar! Neste artigo non só che explicamos como funciona, senón que o facemos, ademais, a partir da descrición dos dous produtos que une: os plans de aforro e os seguros de vida.

Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

O seguro de vida

O clásico dos seguros é, sen dúbida, o seguro de vida. Cun seguro deste tipo, a tomadora paga unha prima para, en caso de falecemento, incapacidade ou enfermidade grave, recibir unha indemnización económica establecida na póliza polo capital asegurado. Este é o seguro clásico de, por exemplo, autónomos e cabezas de familia que desexan deste modo protexer economicamente os seus ante un imprevisto.

As primas destes seguros varían coa idade do asegurado e permiten contratar capitais elevados, que permitan manter o noso nivel de vida e/ou o das nosas familias en caso de se producir algunha das continxencias garantidas.

Os seguros de vida son produtos de risco, de modo que pagas unha prima para asegurarte ante as continxencias detalladas na póliza, dentro do período establecido. Polo tanto, as primas aboadas non xeran nin constitúen ningún aforro, xa que están establecidas unicamente para cubrir os riscos indicados.

O plan de aforro

O plan de aforro, talvez xunto ao seguro de vida, é o outro “clásico” das compañías de seguros. Consiste nun plan de investimento no que, regularmente, o tomador ingresa unhas cantidades de diñeiro e estas, a modo de peto, van xerando rendementos co paso do tempo. O plan de aforro ten moito que ver cos plans de pensións, xa que precisamente comparte con estes unha gran similitude no relativo á finalidade: o que ingresa diñeiro adoita facelo para obter no día de mañá un complemento económico, por exemplo, á súa pensión.

Agora ben, hai dúas cousas que diferencian radicalmente os plans de aforro e os de pensións: a súa duración e a súa tributación. A diferenza dos plans de pensións, un plan de aforro non debe ser necesariamente vinculado á xubilación, pois a súa duración estipúlase a priori no contrato (5, 10, 20 ou os anos que se queiran). E no que atinxe á tributación, os plans de aforro tributan no IRPF e poden ou non ter exención fiscal en función do produto concreto, mentres que as prestacións percibidas polos plans de pensións tributan como rendementos do traballo.

Existe unha posibilidade de combinar ambos os produtos? Desde logo! Para iso serve o que se coñece como seguro de vida aforro.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

O seguro de vida aforro

O seguro de vida aforro é, precisamente, a unión dun plan de aforro e dun seguro de vida. Permite realizar achegas periódicas, modificalas ou interrompelas se o necesitas pero, ademais, é un tipo de produto que ofrece liquidez en todo momento xa que o capital se pode recuperar parcial ou totalmente e, se se produce un deceso estando a póliza en vigor, o capital aforrado cóbrase, ademais, incrementado pola rendibilidade adicional xerada. O capital destes produtos está garantido polo Consorcio de Compensación de Seguros. O aforro que se acumule neste seguro pódese recuperar dunha vez en forma de capital ou mediante pagamentos periódicos en forma de renda vitalicia mentres o beneficiario do seguro vive.

Existen diferentes modelos de seguro de vida aforro (PIAS, SIALP,…), que realmente son “evolucións” dos clásicos plans de aforro, con fiscalidades máis favorables que o plan de aforro xenérico. Outro exemplo é o dos plans de previsión asegurados (PPA), que teñen como finalidade contribuír cunha pensión no día de mañá e garantindo o capital alcanzado nesa data con absoluta seguridade, cunha rendibilidade estable e un mellor tratamento fiscal do diñeiro, que permite deducir parte das achegas realizadas ao plan.

Este é, por exemplo, o caso do seguro PPA Acumulación que che ofrece o BBVA: realizas achegas ao plan con base nunha rendibilidade garantida de antemán e, chegado o momento da xubilación, podes percibir en forma de capital todo o aforro acumulado ou ben mobilizar as posicións a outros produtos de aforro que che permitan dispor do diñeiro en forma de rendas vitalicias, sen comisións nin retencións e, ademais, podes deducir hoxe parte das achegas.

A oferta é grande e cadaquén debe optar por aquel produto que máis se adapte ao seu estilo de vida e vontade de risco. Coñece en bbva.es a oferta de seguros do noso banco e, ante todo, pensa con que produto te sentes máis cómodo.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.