Que son as rendas vitalicias?

Coñece todo o detalle sobre este instrumento para planificar e construír un aforro para a xubilación

En xeral, ao longo dos últimos anos, os seguros de aforro foron gañando cota de participación no escenario da previsión en España, configurándose como unha solución eficaz e segura de cara, por un lado, a planificar e construír un aforro para a xubilación, e, por outro, a gozar unha vez acadado o retiro do devandito aforro acumulado.

Precisamente para a fase de disposición do aforro xerado ao longo de toda a vida en activo, contamos cun produto de gran potencial, as rendas vitalicias.

Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

Pero, que son as rendas vitalicias?

As rendas vitalicias son seguros de vida, xeralmente de prima única, nos que, a partir dunha achega inicial, se xera un fluxo de ingresos con carácter vitalicio e unha determinada periodicidade, que normalmente adoita ser mensual.

Polo tanto, as rendas vitalicias son a resposta, como instrumento privado, a unha das principais inquietudes das persoas que están próximas á súa xubilación, a incerteza de como manter o nivel de vida coa pensión que se vai recibir.

Que vantaxes achegan as rendas vitalicias para o asegurado?

Complementariedade: Actúan de forma complementaria ao sistema público de pensións, ante a perspectiva dun escenario cada vez máis tensado polo avellentamento progresivo da poboación española.

Garantía: Proporcionan certeza en relación á garantía que ofrecen, nun contexto de notable volatilidade e flutuación nos mercados financeiros.

Seguridade/Certeza do importe que se vai cobrar: Permiten manter un fluxo de ingresos definido, coñecido de antemán e de forma vitalicia, o que facilita axustar o produto para conseguir manter o nivel de vida previo á xubilación.

Fiscalidade atractiva: En función da idade do cliente ao contratar o produto, a renda que se integrará na base impoñible do IRPF pode aplicar unha serie de reducións. Isto daría lugar a tipos efectivos de tributación inferiores, que fan especialmente atractivo o produto. As rendas vitalicias contan cunha ampla gama de modalidades de contratación, en función das particularidades de cada asegurado, fundamentalmente da súa situación persoal e familiar: se se trata dunha persoa casada, solteira, viúva, con ou sen fillos…

As rendas vitalicias son, polo tanto, un seguro no cal hai que prestar especial atención a unha serie de parámetros:

  • Cuestión sucesoria: que parte do investimento queremos reservar para deixar aos nosos beneficiarios?
  • Renda a outra persoa: Queremos ser unicamente nós os perceptores da renda ou desexamos que en caso de faltar se continúe pagando renda a outra persoa ata o seu falecemento?
  • Dereito de rescate: Pódese rescatar a valor de mercado a parte da achega determinada nas condicións particulares da póliza como prima con dereito a rescate.
Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

Existe ademais a posibilidade de dar resposta a aqueles asegurados que desexen que o tipo de xuro da súa renda vitalicia non permaneza fixo para toda a duración do contrato e prefiren que se actualice anualmente de acordo coa evolución dos tipos de mercados. Igualmente, existe a posibilidade de que o importe das rendas se vaia incrementando anualmente en función dunha porcentaxe (%) definida no momento de contratar.

Nas modalidades do Seguro Rentas nas que existe dereito de rescate, o asegurado pode exercer o rescate de acordo co determinado nas condicións do contrato. O rescate realízase sempre a valor de mercado polo que, en función das condicións de mercado, o valor de rescate pode ser inferior á achega realizada. Non obstante, tal e como prevé a norma, a extinción da renda vitalicia con motivo do exercicio do dereito de rescate implica a devolución das vantaxes fiscais gozadas no IRPF, no propio exercicio no que se leva a cabo o devandito rescate.

En definitiva, debemos concluír que o produto de rendas vitalicias:

1. Ofrece un importante nivel de adaptación á realidade de cada asegurado.

2. Conta co poderoso argumento da rendibilidade financeiro-fiscal que ofrece.

3. Proporciona tranquilidade ao asegurado, permitíndolle manter un determinado nivel de ingresos independentemente dos anos que viva.

4. É o complemento perfecto para os ingresos procedentes da pensión pública procedente da Seguridade Social.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche os distintos factores que inflúen no prezo do seguro do teu coche.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.