Què són les rendes vitalícies?

Coneix tots els detall sobre aquest instrument per planificar i construir un estalvi per a la jubilació

En general, durant els darrers anys, les assegurances d'estalvi han anat guanyant quota de participació en l'escenari de la previsió a Espanya, i s'han configurat com una solució eficaç i segura de cara, d'una banda, a planificar i construir un estalvi per a la jubilació, i de l'altra, a gaudir d'aquest estalvi acumulat un cop assolit el retir.

Precisament per a la fase de disposició de l'estalvi generat durant tota la vida en actiu, disposem d'un producte de gran potencial, les rendes vitalícies.

Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

Però, què són les rendes vitalícies?

Les rendes vitalícies són assegurances de vida, generalment de prima única, en què, a partir d'una aportació inicial, es genera, amb caràcter vitalici, un flux d'ingressos amb una determinada periodicitat, que normalment sol ser mensual.

Les rendes vitalícies són, per tant, la resposta com a instrument privat a una de les principals inquietuds de les persones que tenen a prop la jubilació: la incertesa de com mantenir el nivell de vida amb la pensió que rebran.

Quins avantatges aporten les rendes vitalícies per a l'assegurat?

Complementarietat: Actuen de manera complementària al sistema públic de pensions, davant la perspectiva d'un entorn cada vegada més tensat per l'envelliment progressiu de la població espanyola.

Garantia: Proporcionen certesa amb relació a la garantia que ofereixen, en un context de notable volatilitat i fluctuació als mercats financers.

Seguretat/certesa de l'import que es cobra: Permeten mantenir un flux d'ingressos definit, conegut per endavant i de forma vitalícia, cosa que facilita ajustar el producte per aconseguir mantenir el nivell de vida previ a la jubilació.

Fiscalitat atractiva: En funció de l'edat del client en contractar el producte, la renda que s'integra a la base imposable de l'IRPF pot aplicar una sèrie de reduccions. Això donaria lloc a tipus efectius de tributació inferiors, que fan especialment atractiu el producte Les rendes vitalícies tenen una àmplia gamma de modalitats de contractació, en funció de les particularitats de cada assegurat, fonamentalment de la seva situació personal i familiar: si es tracta d'una persona casada, soltera, vídua, amb o sense fills…

Les rendes vitalícies són per tant una assegurança en la qual cal prestar una atenció especial a una sèrie de paràmetres:

  • Qüestió successòria: quina part de la inversió volem reservar per deixar als nostres beneficiaris?
  • Renda a una altra persona: Volem ser únicament nosaltres els perceptors de la renda o volem que en cas de faltar se segueixi pagant la renda a una altra persona fins a la seva defunció?
  • Dret de rescat: Es pot rescatar al valor de mercat la part de l'aportació determinada a les Condicions particulars de la pòlissa com a prima amb dret a rescat.
Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

A més, hi ha la possibilitat de donar resposta a aquells assegurats que vulguin que el tipus d'interès de la seva renda vitalícia no es mantingui fix tota la durada del contracte i prefereixen que s'actualitzi anualment d'acord amb l'evolució dels tipus de mercats. Igualment, hi ha la possibilitat que l'import de les rendes es vagi incrementant anualment en funció d'un percentatge (%) definit en el moment de contractar.

Les modalitats d'assegurança Rendes, que tenen dret de rescat, permeten a l'assegurat exercir el rescat d'acord amb el que determinen les condicions del contracte. El rescat es fa sempre a valor de mercat per la qual cosa, en funció de les condicions de mercat, el valor de rescat pot ser inferior a l'aportació feta. No obstant això, tal com preveu la norma, l'extinció de la renda vitalícia amb motiu de l'exercici del dret de rescat implica la devolució dels avantatges fiscals que s'han gaudit en IRPF, durant el mateix exercici en què es duu a terme aquest rescat.

En definitiva, hem de concloure que el producte de rendes vitalícies:

1. Aporta un important nivell d'adaptació a la realitat de cada assegurat.

2. Disposa del poderós argument de la rendibilitat financerofiscal que ofereixen.

3. Proporciona tranquil·litat a l'assegurat, ja que li permet mantenir un determinat nivell d'ingressos independentment dels anys que visqui.

4. És el complement perfecte per als ingressos procedents de la pensió pública procedent de la Seguretat Social.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els diferents factors que influeixen en el preu de l'assegurança del cotxe.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.