Como inflúe o scoring na concesión dun préstamo

O scoring é un sistema co que as entidades determinan a que clientes é máis seguro prestar diñeiro.

Detrás de cada préstamo concedido ou denegado existe un proceso de valoración no que o banco estudou o noso perfil como cliente, é dicir, a nosa capacidade de devolver o diñeiro que nos vai prestar. Este proceso está lonxe de ser caprichoso e atende á valoración de numerosos parámetros que fan o cliente un mellor ou peor pagador; determina, polo tanto, o risco de non-pagamento que vai asumir a entidade bancaria ao conceder ese préstamo.

Así, para saber cal é o risco que comporta prestar diñeiro a un determinado cliente, a maioría dos bancos de España utilizan o scoring, un sistema que mide unha serie de parámetros obxectivos e outorga a cada persoa unha puntuación que axuda ao banco a decidir se concede ou non o préstamo e, nalgunhas ocasións, determina tamén o tipo de xuro asociado a ese préstamo.

Polo tanto, como cliente interésache coñecer que é o que se busca nun bo ‘pagador’ e como funciona este sistema de valoración.

Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

En que se basea o scoring?

O scoring é un sistema que se apoia na estatística para intentar determinar a nosa capacidade de pagamento de acordo cos nosos datos persoais e financeiros e, moi importante, de acordo co historial de pagamento de clientes cun perfil similar ao noso. E que datos son nos que se fixa o scoring? Imos sinalar os máis comúns:

 • Nivel de ingresos.
 • Bens que posúe: inmobles, vehículos.
 • Vinculación co banco e produtos financeiros contratados.
 • Estabilidade do emprego: antigüidade, tipo de contrato, etc.
 • Profesión.
 • Cantidade prestada en relación cos ingresos mensuais.
 • Historial de préstamos e pagamentos.
 • Estado civil e fillos.
 • Idade.

Por exemplo, cando solicitamos un préstamo de 10.000 € ao noso banco, é habitual que este utilice o sistema scoring para comprobar como outros clientes cun perfil similar ao noso (ingresos, bens, emprego, etc) responderon a ese préstamo. Deste xeito, o banco pode saber de antemán que ocorreu en préstamos que implicaban cantidades de diñeiro e perfís de clientes similares ao noso caso.

Desde logo, cada cliente é un caso único, de aí que no scoring tamén sexa de suma importancia o historial de pagamentos que teñamos. Se estamos ao día nas nosas débedas e cada vez que pedimos un préstamo devolvémolo sen ningún tipo de incidencia, isto repercutirá de xeito favorable no noso scoring; ao contrario, se temos un historial cheo de atrasos e temos aínda débedas pendentes de pagamento, isto xogará na nosa contra.

De calquera maneira, o resultado do scoring que se nos asocia como clientes, tan só determina a probabilidade de que devolvamos o préstamo, polo que esa puntuación supón un elemento máis de decisión que o banco pode utilizar para concedernos o préstamo ou non.

Polo tanto, de acordo coa nosa puntuación, a entidade pode concedernos o préstamo, denegalo ou, nalgúns casos, pedir máis garantías de pagamento e aumentar os requisitos de acceso a ese préstamo. E aquí é onde entra en xogo a negociación do préstamo, xa que se a entidade bancaria non ten moi clara a nosa capacidade para devolver a cantidade de diñeiro que estamos solicitando, pode esixirnos que presentemos un avalista que responda por nós en caso de non-pagamento; ademais, en perfís cun scoring non demasiado bo, os xuros asociados ao préstamo adoitan ser maiores (lembremos, máis xuros canto máis risco).

Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Que podes facer para ter un bo scoring?

Obter un bo scoring non é algo que se consiga da noite para a mañá. Máis alá do emprego e os ingresos que teñamos, de cara a mellorar a nosa puntuación no scoring é fundamental ser rigorosos cos pagamentos e demostrar un historial de cliente o máis serio posible.

Sobra dicir que se estamos incluídos nun ficheiro de morosos, o noso scoring puntuará moi baixo e teremos verdadeiramente difícil acceder a un préstamo.

Por último, é importante subliñar que a nosa puntuación no sistema scoring non fará que se nos conceda ou denegue automaticamente o crédito, pero si será un factor de peso que sopesará o banco á hora de darnos ou non ese diñeiro que necesitamos.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
 • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
 • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

 • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
 • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.