Plan de pensións, situacións nas que se pode recuperar

Contámosche en que casos podes recuperar un plan de pensións de maneira anticipada

Como produto de aforro e investimento, o plan de pensións é unha das opcións máis atractivas de cara a completar os nosos ingresos durante a xubilación. Unha das principais características do plan de pensións é a súa esixencia de manter o diñeiro achegado ao plan ata o momento de acceder á xubilación en calquera das súas modalidades.

Porén, existe unha serie de continxencias ou excepcións en que poderemos acceder ao diñeiro achegado ao noso plan de maneira previa á idade ordinaria de xubilación. Son as seguintes:

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Desemprego

Acharse en situación legal de desemprego permitiranos acceder ao capital acumulado no noso plan de pensións. Débense acreditar 3 requisitos:

- Estar en situación legal de desemprego.

- Estar inscrito como demandante de emprego.

- Esgotar as prestacións por desemprego no seu nivel contributivo ou non ter dereito a elas.

Para os traballadores autónomos, os requisitos para poder rescatar o plan de pensións en caso de desemprego son dous: esgotar o dereito a recibir prestacións contributivas e estar inscrito como demandante de emprego.

Invalidez

O titular terá dereito a rescatar o seu plan de pensións de maneira anticipada se acredita, mediante a documentación adecuada, situacións de incapacidade permanente total para a profesión habitual, absoluta para todo traballo e grande invalidez.

Dependencia severa ou gran dependencia

No caso de que o titular acredite a súa situación como dependente ou gran dependente poderá acceder de maneira anticipada ao seu plan de pensións.

Enfermidade grave

Como nos casos anteriores, é necesario demostrar mediante certificados médicos o estado de enfermidade grave. Neste suposto para rescatar o plan de pensións, tamén se prevé que a enfermidade grave sexa padecida polo cónxuxe e os ascendentes ou descendentes de primeiro grao.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Morte

No caso de falecemento do titular, serán os seus beneficiarios os que reciban o capital acumulado no plan de pensións. Se non designase beneficiarios, serán os seus propios herdeiros os que reciban o diñeiro.

Tras un período de 10 anos desde a apertura do plan de pensións

Tras a última reforma fiscal, prevese que o titular do plan de pensións poida rescatar o seu capital máis as rendas que se puidesen derivar deste tras 10 anos de vida do plan, que se contarán en todo caso desde o 1 de xaneiro de 2015, polo que os primeiros rescates poderán ter lugar a partir do 1 de xaneiro de 2025.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?